Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ο/Η απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης : σχεδιάζει, υλοποιεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται Συστήματα που αποτελούνται από: ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές, οικονομικούς πόρους, πληροφορική και ενέργεια, για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων πόρων).

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εδώ

Το αναλυτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 του ΔΙΠΑΕ υπάρχει στο [pdf]

.

Ανακοινώσεις


Mειωµένοι τύποι κομίστρων φοιτητών AEI ακαδηµαικού έτους 2020-2021

Σερασίδου Βέρρα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 07:28

Προς ενηµέρωση των δικαιούχων φοιτητών, επισυνάπτουμε επιστολή του ΟΑΣΑ µε θέμα «Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών AEI ακαδημαικού έτους 2020-2021 ». To έγγραφο σε pdf


Τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Στυλιανός Ξανθός, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 20:39

Μετά από τη σημερινή απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων θεωρίας και εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με μέσα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.


Έργο “E-DRIVE TOUR bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse”

Σερασίδου Βέρρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 18:24

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2020 το συντονισμό του έργου Erasmus Plus Knowledge Alliances με τίτλο “E-DRIVE TOUR bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse”. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Κοσμάνης.
Περισσότερες πληροφορίες αλλά και εγγραφή στο newsletter του έργου μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://www.edrivetour.eu/https://www.edrivetour.eu/contact (subscribe to newsletter)
Το έργο διαθέτει λογαριασμό  στο
LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/edrive-tour-1a16a71b2/) και  το
Instagram (https://www.instagram.com/edrivetour/) ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε κανάλι και >στο
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDeqyN3tO6qwsvvq5-JCymQ?view_as=subscriber)