Διοίκηση Τμήματος


Διοικητική θέση Όνομα E-mail
Πρόεδρος του Τμήματος Στυλιανός Ξανθός xanthos@autom.teithe.gr
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μαρία Δρακάκη drakaki@autom.teithe.gr