Η ομάδα των φοιτητών


Γιώργος Βλαχογιάννης

Ανάπτυξη Ιστού και Διαχειριστικού περιβάλλοντος

Συμεών Σιδέρης

Διαχείριση & Συντήρηση Ιστότοπου

Ευάγγελος Σύρμος

Διαχείριση & Συντήρηση Ιστότοπου

Βασίλειος Σιδηρόπουλος

Διαχείριση & Συντήρηση Ιστότοπου

Ανδρέας Αραμπατζάκης

Σχεδίαση και γραφιστική επιμέλεια