Προσωπικό Τμήματος


Βέρρα Σερασίδου

e-mail: infautom@autom.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939

Στέργιος Ραμπότας

e-mail: infautom@autom.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-940

Κόγια Καλλιόπη

e-mail: infautom@autom.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939