Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα αναμένεται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης». Η πιθανή ημερομηνία έναρξης είναι τον Φεβρουάριο του 2021.
To ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ εδώ.
Η εισηγητική έκθεση του ΠΜΣ εδώ.
Η σελίδα του μεταπτυχιακού του τμήματος είναι automation.dipae.edu.gr