Μεταπτυχιακά

Η αρμόδια επιτροπή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα μελετά την θέσπιση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.