Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα αναμένεται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης». Η πιθανή ημερομηνία έναρξης είναι τον Φεβρουάριο του 2021.
To ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ εδώ.
Η εισηγητική έκθεση του ΠΜΣ εδώ.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Ο κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3495/τ.Β/24-08-2020 .
Αναμένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων στο προσεχές διάστημα