Διεθνείς Συνεργασίες

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμμετέχει στο Πρόγραμμα SAP University Alliances

To Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, επιδιώκοντας τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμισή του, ενισχύοντας την εξωστρέφειά του και στοχεύοντας στην παροχή προς τους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι περιζήτητες στην αγορά εργασίας, συμμετέχει ως πλήρες μέλος στο Πρόγραμμα SAP University Alliances. Περισσότερες Πληροφορίες
Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται από το 2011 με το SAP University Competence Center του Πολυτεχνείου του Μονάχου (Technische Universität München). Περισσότερες Πληροφορίες
Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρήστος Μπιάλας