Προσωπικό Τμήματος


Γεωργακαράκου Χρυσάνθη

Γκέκα Αναστασία

Ζαφείρης Κωνσταντίνος

Θεοδωράκης Ιάσονας

Καμούτσης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Γεώργιος

Κράβαρης Αθανάσιος

Κοχλιαρίδης Ιπποκράτης

Κυριακίδης Ιωάννης

Μαρίνης Ευάγγελος

Μαλλιώρης Παναγιώτης

Παναγιωτόπουλος Θωμάς

Παντελίδης Ιωάννης

Παπακώστας Αλέξανδρος

Πολυχρός Μιχαήλ

Πύρτσες Σπυρίδων

Σαλονικίδης Διονύσιος

Σιδηρόπουλος Βασίλειος

Σύρμος Ευάγγελος

Τζούρος Αναστάσιος

Τριγκάς Δημήτριος

Χατζηκύρκου Μαρία

Χουρίδης Ηλίας

Βέρρα Σερασίδου

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939

Στέργιος Ραμπότας

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-940

Ζωπόγλου Αικατερίνη

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: -