Προσωπικό Τμήματος


Ζαφείρης Κωνσταντίνος

Καμούτσης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Γεώργιος

Κράβαρης Αθανάσιος

Μαρίνης Ευάγγελος

Μαλλιώρης Παναγιώτης

Παντελίδης Ιωάννης

Πύρτσες Σπυρίδων

Σαλονικίδης Διονύσιος

Σιδηρόπουλος Βασίλειος

Σύρμος Ευάγγελος

Τζούρος Αναστάσιος

Τριγκάς Δημήτριος

Χατζηκύρκου Μαρία

Βέρρα Σερασίδου

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939

Στέργιος Ραμπότας

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-940

Ζωπόγλου Αικατερίνη

e-mail: azopoglou@admin.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: -