Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Προσωπικό

Βέρρα Σερασίδου - Στέργιος Ραμπότας

E-mail

info@iem.ihu.gr

Κτίριο-Γραφεία

Κεντρικό - Γραμματείες ΣΤΕΦ

Τηλέφωνο

  • 2310-013-939
  • 2310-013-940

FAX

  • 2310-791-131

Ωράριο Λειτουργίας

  • Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-15:30

Εξυπηρέτηση Φοιτητών

  • Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-13:00