Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.)Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων - Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Οργάνωση και Διαχείριση Έργων (Project Management)


Υπεύθυνος δράσης
Χρήστος Μπιάλας Επίκουρος Καθηγητής cbialas@ihu.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα και αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διοίκηση και διαχείριση ενός έργου. Βασίζεται στο σύγχρονο διεθνές πρότυπο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων PMI (Project Management Institute) και οδηγεί σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα.Υπεύθυνος δράσης
Απόστολος Τσαγκάρης Αναπληρωτής Καθηγητής tsagaris@autom.teithe.gr

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αυτή της αγοράς για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οργανώνει το καινοτόμο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής”, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, πτυχιούχους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (Παν και ΤΕΙ όλων των κατευθύνσεων) και στελέχη επιχειρήσεων και οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Περισσότερες Πληροφορίες http://www.iem.ihu.gr/sites/robotics/Υπεύθυνος δράσης
Απόστολος Τσαγκάρης Αναπληρωτής Καθηγητής tsagaris@autom.teithe.gr

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΔΙΠΑΕ), διοργανώνει εξ’ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτών Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών» ετήσιας διάρκειας 400 ωρών παρέχοντας ταυτόχρονα 26 μονάδες ECTS και 26 μονάδες ECVET. Περισσότερες Πληροφορίες http://automation.dipae.edu.gr/site_robotics_400/