Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Δείτε εδώ τον οδηγό σπουδών

Έκδοση στα Αγγλικά/ Students' Handbook English Version

Για τις αντιστοιχίσεις με τα τα παλαιά Προγράμματα Σπουδών επιλέξτε Αντιστοιχίσεις Αυτοματισμού ή Αντιστοιχίσεις Οχημάτων.

Για να βοηθηθείτε λόγω της μετάβασης στο νέο πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
1.(NEO pdf 30/09/2020) Νέες αντιστοιχίες μαθημάτων.
2.(NEA excel 30/09/2020) Δύο διαδραστικά excel με τις νέες αντιστοιχίες μαθημάτων για Μηχανικούς Αυτοματισμού και Μηχανολόγους Οχημάτων που ετοίμασε ο φοιτητής κ. Κικιλίγκας Άγγελος.
3.Οδηγό μετάβασης με ερωτήσεις – απαντήσεις
4. (ΝΕΟ Excel 01/10/2020) Excel με τις αντιστοιχίες μαθημάτων Παλαιού Προγράμματος Σπουδών - Νέου Προγράμματος Σπουδών.
5.Γενικές οδηγίες για τις δηλώσεις.
6.Παλιές Αντιστοιχίες Διαδραστικά excel με τις παλαιές αντιστοιχίες μαθημάτων για Μηχανικούς Αυτοματισμού και Μηχανολόγους Οχημάτων

1o Εξάμηνο Υ/Ε Ωρες Διδασκαλίας ECTS
Γραμμική Άλγεβρα Και Θεωρία Μιγαδικών Y 4 (3Θ + 1ΑΠ) 5
Φυσική Y 4 (2Θ + 2ΑΠ) 5
Στατική Y 3 (2Θ + 1ΑΠ) 4
Τεχνική Σχεδίαση Y 4 (2Θ + 2Ε) 5
Εισαγωγή Στην Επιστήμη των Η/Υ Y 5 (3Θ + 2Ε) 5
Μαθηματικός Λογισμός Y 5 (4Θ + 1ΑΠ) 6
Αγγλική Ορολογία Ε 3 0
Σύνολο 28 30
9o Εξάμηνο Υ/Ε Ωρες Διδασκαλίας ECTS
Ρομποτική Y 4 (2Θ + 1ΑΠ + 1Ε) 5
Διοίκηση Έργων Y 4 (3Θ + 1ΑΠ) 5
Περιβαλλοντική Μηχανική Y 3 (3Θ) 4
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με συστήματα Μηχατρονικής Y 3 (2Θ + 1ΑΠ) 4
Επιλογής Θ1 Y 3 4
Επιλογής Θ2 Y 3 4
Επιλογής Θ3 Y 3 4
Σύνολο 23 30
Επιλογής Θ1-Θ2-Θ3
Μηχανήματα έργων
CIM 2Θ + 1ΑΠ
Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών μηχανών 2Θ + 1ΑΠ
Διεργασίες εναλλαγής αερίων θερμικών μηχανών 2Θ + 1ΑΠ
Πρακτική Άσκηση
Ευφυή συστήματα 2Θ + 1Ε
Ηλεκτροκίνηση
Στοχαστικές Διαδικασίες
Μικροελεγκτές 2Θ + 1ΑΠ
Κλασικοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί 1Θ + 2ΑΠ


10o Εξάμηνο Υ/Ε Ωρες Διδασκαλίας ECTS
Διπλωματική Y - 30
Σύνολο - 30


Περιγράμματα Μαθημάτων


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1 - Γραμμικά Συστήματα και Πίνακες
1.1 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
1.2 Πίνακες
1.3 Πράξεις πινάκων και ιδιότητες
2 - Επίλυση γραμμικών συστημάτων
2.1 Στοιχειώδεις πίνακες και ισοδύναμοι πίνακες
2.2 Μέθοδος διαδοχικών απαλοιφών Gauss
2.3 Μέθοδος οριζουσών (κανόνας του Cramer)
2.4 Εύρεση αντιστρόφου πίνακα
3 - Ορίζουσες
3.1 Ορισμός
3.2 Ιδιότητες οριζουσών
3.3 Αντίστροφος πίνακα
3.4 Άλλες εφαρμογές των οριζουσών
4 - Διαγωνιοποίηση πινάκων
4.1 Πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις
4.2 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
4.3 Διαγωνιοποίηση πινάκων
4.4 Εύρεση v-οστήςδύναμης πίνακα
5 - Μιγαδικοί Αριθμοί
5.1 Βασικές έννοιες
5.2 Άλγεβρα μιγαδικών αριθμών
5.3 Μορφές μιγαδικού αριθμού
5.4 Μιγαδικό επίπεδο
5.5 Τύποι de Moivre και Euler
5.6 Θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας
5.7 Πολυώνυμα με μιγαδικούς συντελεστές
5.8 Ρίζες μιγαδικών αριθμών
5.9 Μιγαδικές δυνάμεις
5.10 Λογάριθμος μιγαδικού αριθμού

ΦΥΣΙΚΗ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
- ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
- ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
- ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
- ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
- ΝΕΥΤΩΝΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
- ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ
- ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Διανυσματική στατική - Διανυσματική έκφραση Δύναμης
2.Διανυσματική στατική - Ροπή δύναμης ως προς σημείο, Ροπή δύναμης ως προς άξονα
3.Διανυσματική στατική - Αναγωγές συστημάτων δυνάμεων
4.Ισορροπία στερεών σωμάτων
5.Συνοριακές συνθήκες: Αντιδράσεις στήριξης και είδη φορτίσεων
6.Δοκοί – Διαγράμματα M,Q,Ν
7.Σύνθετοι φορείς & Νόμοι μόρφωσης – Διαγράμματα M,Q,Ν
8.Δοκοί με ενδιάμεσες αρθρώσεις – Διαγράμματα M,Q,Ν
9.Κεκλιμένες δοκοί – Διαγράμματα M,Q,Ν
10.Πλαισιωτοί Φορείς – Διαγράμματα M,Q,Ν
11.Δικτυώματα: Μέθοδος κόμβων
12.Δικτυώματα: Μέθοδος τομών Ritter
13.Κέντρα βάρους – Κατανεμημένες δυνάμεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1) Γενικά: Εισαγωγή, όργανα σχεδίασης, χαρτί σχεδίασης, υπόμνημα.
2) Κλίμακες, δίπλωμα σχεδίων.
3) Βασικές γνώσεις σχεδιάσεως, τυποποίηση, απλές γεωμετρικές κατασκευές (γραμμές, γωνίες, κύκλοι, πολύγωνα κλπ.)
4) Τυποποιημένη γραφή, είδη γραμμών.
5) Παράσταση εξαρτημάτων σε όψεις.
6) Παράσταση εξαρτημάτων σε τομές.
7) Τοποθέτηση διαστάσεων.
8) Γενικές γνώσεις τυποποίησης, σχεδίαση τυποποιημένων στοιχείων μηχανών, ηλώσεων, κοχλιών, περικοχλίων, ασφαλειών και μέσων στεγανοποίησης.
9) Σχεδίαση οδοντωτών τροχών, τριβέων κυλίσεως και ολισθήσεως, ελατηρίων, αξόνων και ατράκτων.
10) Σχεδίαση ελασμάτων.
11) Καταχώρηση συμβόλων συγκολλήσεων.
12) Καταχώρηση ανοχών και ποιοτήτων κατεργασιών.
13) Σκαριφήματα, συνοπτικό σχέδιο, κατάλογος τεμαχίων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Εισαγωγή στους Η/Υ, Αρχιτεκτονική του Η/Υ, Αριθμητικά Συστήματα.
Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών, Γλώσσες Προγραμματισμού. Ανάπτυξη Προγράμματος, Διαγράμματα Ροής
Εισαγωγή στη γλώσσα Προγραμματισμού C.
Συναρτήσεις Εισόδου/Εξόδου.
Μεταβλητές, σταθερές, Τύποι δεδομένων,
Τελεστές, Προτεραιότητα, Αριθμητικά Σφάλματα.
Παραστάσεις, Μαθηματικές Συναρτήσεις
Δομές Επιλογής.
Δομές Επανάληψης
Ένθετες Δομές Επανάληψης
Μονοδιάστατοι Πίνακες.
Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές
Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
Αξιωματική θεμελίωση του συστήματος των πραγματικών αριθμών. Αξιώματα πεδίου και διάταξης, το αξίωμα του ελαχίστου άνω φράγματος και η Αρχιμήδεια ιδιότητα. Μονότονες και φραγμένες πραγματικές συναρτήσεις, συνέχεια πραγματικής συνάρτησης, θεώρημα Bolzano, και θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, θεώρημα ακραίας τιμής, ομοιόμορφη συνέχεια. Στοιχεία θεωρίας συνόλων, το σύστημα των πραγματικών αριθμών. Παράγωγος συνάρτησης, λογισμός παραγώγων και παράγωγοι ανώτερης τάξης, θεωρήματα Rolle, Μέσης Τιμής, και L’Hospital, τοπικά ακρότατα. Το ολοκλήρωμα Riemann, ιδιότητες ολοκληρώματος (προσθετικότητα, τριγωνική ανισότητα, γραμμικότητα), συνέχεια και παραγωγισιμότητα, ολοκλήρωμα στα σημεία συνέχειας της ολοκληρώσιμης συνάρτησης, ολοκληρωσιμότητα συνεχών συναρτήσεων, θεώρημα μέσης τιμής, αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης, θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού. Τεχνικές ολοκλήρωσης (αλλαγή μεταβλητής, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, κλπ.), ο λογάριθμος και η εκθετική συνάρτηση, γενικευμένα ολοκληρώματα, παραδείγματα και εφαρμογές. Υποσύνολα του R, σημεία συσσώρευσης, ακολουθίες πραγματικών αριθμών, μονότονες ακολουθίες, υπακολουθίες και κριτήριο σύγκλισης Cauchy, θεώρημα Bolzano-Weierstrass, θεωρήματα σύγκλισης ακολουθιών. Σειρές πραγματικών αριθμών, σειρές με θετικούς όρους, κριτήρια σύγκλισης και απόλυτης σύγκλισης σειρών. Θεώρημα του Taylor και σειρές Taylor.

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Υλικών.
2) Ατομική Δομή. Ατομικές και Ιοντικές Διατάξεις.
3) Ατέλειες στις Ατομικές και Ιοντικές Διατάξεις. Κινήσεις Ατόμων και Ιόντων στα Υλικά.
4) Μηχανικές Ιδιότητες: Πρώτο Μέρος.
5) Μηχανικές Ιδιότητες: Δεύτερο Μέρος.
6) Ενδοτράχυνση και Ανόπτηση.
7) Βασικές Αρχές της Στερεοποίησης.
8) Στερεά Διαλύματα και Ισορροπία των Φάσεων.
9) Χάλυβες και Χυτοσίδηροι.
10) Μη σιδηρούχα Κράματα.
11)Κεραμικά.
12) Πολυμερή.
13) Σύνθετα Υλικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Συναρτήσεις: Δήλωση, Ορισμός, κλήση.
Παράμετροι και τρόποι κλήσης συναρτήσεων, επιστροφή περισσότερων από μια τιμές
Εμβέλεια παραμέτρων
Δείκτες (pointers)
Δυναμική παραχώρηση μνήμης.
Συναρτήσεις και πίνακες
Αλφαριθμητικά και συναρτήσεις χειρισμού τους
Σειριακά αρχεία, δημιουργία και προσπέλαση.
Δομές (structs).
Πίνακες δομών.
Εισαγωγή στις γραμμικές δομές δεδομένων: λίστες, στοίβες και ουρές.
Εργαστηριακές ασκήσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
1.Βασικές έννοιες και αρχές Ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτρικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο, Συγκεντρωμένα και κατανεμημένα κυκλώματα, μήκος κύματος, ακτινοβολία, ταχύτητα διάδοσης πεδίου. Κλάδος, βρόχος, κόμβος, δυναμικό, τάση, ρεύμα, συζευγμένες φορές αναφοράς, ροή ισχύος, Ν. Kirchhoff.
2.Θεώρημα Tellegen, ομάδες διαχωρισμού. Στοιχεία δύο ακροδεκτών, γραμμικά και μη γραμμικά στοιχεία, πηγές τάσης, πηγές ρεύματος, εξαρτημένες και ανεξάρτητες πηγές. Αντιστάτης, πυκνωτής, πηνίο, ανοικτό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα, διακόπτης.
3. Ενεργητικά, παθητικά και ενεργά στοιχεία.Μετασχηματιστής.Κυκλώματα δύο ακροδεκτών, θύρα,πόλοι, ισοδυναμία κυκλωμάτων, συνδεσμολογίες σε σειρά και παράλληλα R, L, C, συνδεσμολογίες πηγών. Απλό μοντέλο πραγματικής πηγής τάσηςκαι ρεύματος, ισοδυναμία πηγών τάσης και ρεύματος, ισοδύναμα Norton και Thevenin, [θεώρημα Millman].
4.Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων, είδη σημάτων, σύντομη αναφορά στην ανάλυση Fourier, μέση και ενεργός τιμή, βηματική συνάρτηση, μοναδιαία ώση, θεώρημα δειγματοληψίας.
5.Κυκλώματα στο πεδίο της συχνότητας,στρεφόμενα διανύσματα, πράξεις με στρεφόμενα διανύσματα, μετασχηματισμός των R, L, C στο πεδίο της συχνότητας, Συνάρτηση κυκλώματος, ισοδύναμα κυκλώματα, διαιρέτης τάσης και ρεύματος, κλιμακωτά κυκλώματα, συντονισμός RLC και GLC. Συντονισμός.
6.Μέθοδος απλών βρόχων στο πεδίο της συχνότητας. Πίνακας συνθέτων αντιστάσεων, επίλυση κυκλώματος με τη μέθοδο Cramer. Μέθοδος των κόμβων στο πεδίο της συχνότητας. Πίνακας συνθέτων αγωγιμοτήτων, επίλυση κυκλώματος με τη μέθοδο Cramer. Παραδείγματα. Σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου [και μεταφοράς]. Σύνθετη αντίσταση εισόδου [και μεταφοράς].
7.Σύνθετη αντίσταση και αγωγιμότητα εξόδου, συναρτήσεις μεταφοράς τάσης και ρεύματος. Σύνδεση κυκλωμάτων σε καταρράκτη (cascade).
8.Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Ενεργός, άεργος, μιγαδική και φαινομένη ισχύς. Μονάδες μέτρησης. Η ισχύς ως παλλόμενο ηλεκτρικό μέγεθος. Συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. Τρίγωνο ισχύος. Αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Η αντιστάθμιση ως ειδική περίπτωση του συντονισμού. Παράλληλη ντιστάθμιση vs. αντιστάθμιση σειράς. Γιατί, πώς και πότε.
9. Θεώρημα μεταφοράς μέγιστης ισχύος. Η περίπτωση του δεδομένου καταναλωτή σε αντιδιαστολή με τον δεδομένο ενισχυτή. Προσαρμογή (matching). Γιατί στις γραμμές μεταφοράς ισχύος δεν γίνεται προσαρμογή.
10.Τριφασικά κυκλώματα. Πολική τάση, φασική τάση, ρεύματα γραμμής, φασικά ρεύματα. Συνδεσμολογίες Υ-Υ, Υ-Δ, Δ-Υ, Δ-Δ. Σχέση μεταξύ πολικών και φασικών μεγεθών. Ρεύμα ουδετέρου σε συμμετρικό τριφασικό σύστημα. Γειωμένος και αγείωτος ουδέτερος. Διακοπή ουδετέρου. Διακοπή μιας φάσης. Διακοπή δύο φάσεων.
11.Ισχύς στα τριφασικά συστήματα. Μέτρηση ισχύος με τη συνδεσμολογία Aron.
12.Μεταβατικά φαινόμενα στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Μοντέλο της αντίστασης, του πυκνωτή και του πηνίου στο πεδίο του χρόνου. Διαφορικές εξισώσεις. Μη οδηγούμενα κυκλώματα πρώτης τάξης. Φυσική απόκριση. Ευστάθεια. Σταθερά χρόνου. Χρόνος αποκατάστασης. Γραμμικότητα. Παραδείγματα.
13.Οδηγούμενα κυκλώματα πρώτης τάξης από dc ή ac πηγή. Zero Input Response. Zero State Response. Ευστάθεια. Μέθοδος αρχικής και τελικής κατάστασης. Κρουστική απόκριση, βηματική απόκριση.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Κινηματική υλικού σημείου: κίνηση του υλικού σημείου στο χώρο, βαθμοί ελευθερίας, διανύσματα θέσης ταχύτητας και επιτάχυνσης, σχετική κίνηση υλικού σημείου, θεώρημα Coriolis.
Κινηματική συστήματος υλικών σημείων και απολύτως στερεού σώματος: μεταφορική κίνηση, περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, γωνίες Euler, επίπεδη κίνηση, στιγμιαίος πόλος περιστροφής, μηχανισμοί, γενική χωρική κίνηση, διάγραμμα ταχύτητας, διάγραμμα επιτάχυνσης, σχετική κίνηση, εφαρμογές (μηχανισμός στροφάλου – διωστήρα – εμβόλου, πλανητικά συστήματα, διαφορικά συστήματα, μηχανισμός του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου).
Κινητική υλικών σημείων: εξισώσεις κίνησης, νόμοι του Νεύτωνα και του Euler, ορμή, ώθηση, στροφορμή, θεωρήματα μεταβολής της ορμής και της στροφορμής, αρχές έργου και ενέργειας, εφαρμογές (κρούση, μεταβαλλόμενα συστήματα υλικών σημείων).
Κινητική στερεού σώματος: κέντρο μάζας και τανυστής αδράνειας στερεού σώματος, θεώρημα παράλληλων αξόνων, εξισώσεις του Euler, ορμή και στροφορμή στερεού σώματος, αρχές έργου και ενέργειας, εφαρμογές (κρούση, δυναμική της κίνησης του οχήματος, δυναμική ανάλυση μονοκύλινδρης μηχανής, εξουδετέρωση αδρανειακών δυνάμεων και ροπών σε πολυκύλινδρους κινητήρες).
Ταλάντωση δυναμικού συστήματος με ένα βαθμό ελευθερίας: δυναμικό μοντέλο, συντελεστής στιβαρότητας, συντελεστής απόσβεσης, εξίσωση κίνησης, ελεύθερη ταλάντωση, ιδιοσυχνότητα, μέτρο απόσβεσης, εξαναγκασμένη ταλάντωση, απόκριση σε διάφορες μορφές διέγερσης (αρμονική, περιοδική, απεριοδική, σύνθετη), εφαρμογές (αποφυγή μετάδοσης μηχανικών ταλαντώσεων, εκλογή τεχνικών χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής, όργανα μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών, μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων, επίδραση των ταλαντώσεων στον άνθρωπο).
Ταλαντώσεις διακριτών συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας: μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ιδιομορφές και ιδιοσυχνότητες, απόκριση σε ελεύθερη και σε εξαναγκασμένη ταλάντωση, εφαρμογές (δυναμικό μοντέλο ανάρτησης οχήματος, ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων στερεών σωμάτων).

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θερμοδυναμικής. Προσδιορισμός συστημάτων.
2. Ιδιότητες καθαρών ουσιών. Φάσεις μια καθαρής ουσίας. Διαγράμματα ισσοροπίας φάσεων. Πίνακες ιδιότητων.
3. 1ος Θερμοδυναμικός νόμος. Ενεργειακή ανάλυση κλειστών και ανοιχτών συστημάτων.
4. Διεργασίες και διατάξεις σταθεροποιημένης ροής και μεταβατικής ροής.
5. Μαζική και ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου.
6. 2ος Θερμοδυναμικός νόμος: Εντροπία. Αρχή αύξησης της εντροπίας. Ισεντροπικές διεργασίες.
7. Ισεντροπική απόδοση. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διεργασίες.
8. Ιδανικά μίγματα αερίων και εφαρμογές ψυχρομετρίας. Κατανόηση όρων ψυχρομετρίας και των ψυχρομετρικών μεταβολών.
9.Εξεργειακή ανάλυση. Ορισμός και υπολογισμοί εξεργειακού βαθμού απόδοσης. Εισαγώγη στην Θερμοοικονομία και στην χρήση της εξέργειας στον σχεδιασμό.
10. Χημικές αντιδράσεις και Καύση. Στοιχειομετρία της καύσης.
11. Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό. Κύκλος Rankine
12. Κύκλοι παραγωγής ισχύος με αέριο. Κύκλοι Otto, Diesel και Brayton.
13. Θερμοδυναμική της ψύξης και Αντλίες Θερμότητας. Ορισμός και προσδιορισμός του αριθμού ισχύος και της ψυκτικής απόδοσης του κύκλου. Επιλογή κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Ψύξη με απορρόφηση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής- Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Η έννοια της Φιλοσοφίας, Μέθοδοι Φιλοσοφίας, Σύντομη Ιστορία της Φιλοσοφίας, Διαίρεση Φιλοσοφίας, Γενική Φιλοσοφία, Γνωσιολογία, Μεταφυσική, Λογική, Ειδική Φιλοσοφία, Ηθική, Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Αισθητική, Σύντομη Ιστορία της Τεχνολογίας, Σύντομη Ιστορία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνο-επιστήμης.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής- Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Στόχοι - Σημασία - Ενδιαφέρον
2. Ατομικές δυνάμεις -Δεσμοί
3. Κρυσταλλικές δομές 1 (Βασικές Έννοιες)
4. Κρυσταλλικές δομές 2 (Είδη δομών)
5. Μέταλλα
5. Ιδιότητες Ημιαγωγών
6. Πολυμερή
7. Θερμικές ιδιότητες υλικών
8. Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών
9. Θερμο, πιεζο,σιδηρο -ηλεκτρισμός
10. Μαγνητικές ιδιότητες υλικών
11. Τεχνιτές δομές
12. Παράδειγμα εφαρμογής: Υλικά ενός Smartphone
13. Σύνοψη

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής- Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή, στόχοι, συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας.
2.Ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης, Νεάντερνταλ
3.Homo Sapiens - Νεολιθική επανάσταση
4.Μύθοι και φαντασιακή τάξη
5.Γνωσιακή επανάσταση
6.Γραφή, οργάνωση, αρίθμηση
7.Αγροτική επανάσταση
8.Παγκοσμιοποίηση, ενοποίηση, αυτοκρατορίες
9.Χρήμα, εμπόριο, θρησκεία
10.Επιστημονική πρόοδος, αποικιοκρατία
11.Καπιταλισμός, πίστωση και ανάπτυξη, πόλεμοι και δουλεία.
12.Βιομηχανική επανάσταση, Ενέργεια, πρώτες ύλες, υπερπαραγωγή και ζήτηση, καταναλωτισμός και νέα ηθική
13.Μεταβιομηχανική κοινωνία και ειρήνη, κοινωνία της πληροφορίας, άνθρωπος κυρίαρχος και δημιουργός

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ορισμός, οριακή τιμή, συνέχεια, μερική παράγωγος και βασικά θεωρήματα επί αυτών, ολικό διαφορικό, πλεγμένες συναρτήσεις, ανάπτυγμα Taylor για συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, καμπύλες επιφάνειες και παραμερικές παραστάσεις, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, διπλά τριπλά ολοκληρώματα

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση,
Αριθμητικοί Υπολογισμοί και Σφάλματα,
Αριθμητική Επίλυση μη Γραμμικών Εξισώσεων (Μέθοδος Διχοτόμησης, Μέθοδος Χορδής, Μέθοδος Newton)
Αριθμητική επίλυση συστημάτων εξισώσεων
Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων. Άμεσες Μέθοδοι: απαλοιφή Gauss, Gauss-Jordan, παραγοντοποίηση LU. Επαναληπτικές Μέθοδοι: Jacobi, Gauss-Seidel, διαδοχικής υπερχαλάρωσης.
Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Εξισώσεων, μέθοδος Newton-Raphson
Παρεμβολή (Πολυωνυμική προσέγγιση, παρεμβολή Lagrange κλπ)
Προσέγγιση (Ελάχιστα Τετράγωνα)
Αριθμητική Ολοκλήρωση (Κανόνας Τραπεζίου, σύνθετος κανόνας τραπεζίου, Simpson 1/3 & 3/8, Αλγόριθμος Romberg, ολοκλήρωση κατά Gauss)
Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (Μέθοδος Euler. Βελτιωμένη Μέθοδος Euler. Μέθοδοι Runge-Kutta: 2ης, 3ης και 4ης τάξης. Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών.)
Συστήματα Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων.
Εργαστηριακές Ασκήσεις και εφαρμογές στο MATLAB

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά συστήματα - δίοδος
2. Διπολικό τρανζίστορ (BJT)
3. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MOSFET)
4. Βασικά κυκλώματα: διακόπτες, ενισχυτές
5. Ισοδύναμα DC και μικρού σήματος
6. Τελεστικοί Ενισχυτές
7. Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα. Χαρακτηριστικά ψηφιακού σήματος. Ψηφιακή διασύνδεση.
8. Δυαδικό σύστημα / λογικές πύλες
9. Άλγεβρα Boole
10. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων
11. Προγράμματα σχεδίασης και προσομοίωσης
12. Αποκωδικοποιητές/αποπλέκτες - κωδικοποιητές/πολυπλέκτες, βασικά προγραμματιζόμενα λογικά εξαρτήματα: ROM, PAL, PLA, GAL
13. Ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων: F/F, καταχωρητές, μετρητές

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Βασικές έννοιες της αντοχής των υλικών: ελαστικότητα, πλαστικότητα, δομικά στοιχεία, καταπονήσεις, είδη στηρίξεων.
Ανάλυση τάσεων: ορθή και διατμητική τάση, απλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, κύκλος του MOHR.
Ανάλυση παραμορφώσεων: βαθμοί ελευθερίας, ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, επίπεδη κατάσταση παραμορφώσεων, μηκυνσιόμετρα, σχέσεις παραμορφώσεων – μετατοπίσεων, θερμικές παραμορφώσεις.
Σχέσεις μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων: νόμος του HOOKE, χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού.
Εφελκυσμός και θλίψη: πείραμα εφελκυσμού και θλίψης, προσδιορισμός ορθής τάσης και αξονικής παραμόρφωσης, εφελκυσμός και θλίψη σε επιφανειακούς φορείς, δοχεία πίεσης, επιφανειακή πίεση.
Έλεγχος αντοχής: επιτρεπόμενη τάση σε στατικά και δυναμικά φορτία, κόπωση, καμπύλες WOHLER, συντελεστής ασφάλειας.
Κέντρα βάρους και ροπές αδράνειας επιφάνειας: κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα Steiner, περιστροφή συστήματος αξόνων, κύριες ροπές αδράνειας.
Κάμψη δοκών: απλή και λοξή κάμψη, προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, ανάλυση παραμορφώσεων, ελαστική γραμμή.
Καταπόνηση σε στρέψη: στρέψη δοκών κυκλικής διατομής, θεωρία του Saint – Venant, στρέψη δοκών με τυχαία διατομή, στρέψη λεπτόπαχων διατομών, κέντρο διάτμησης διατομής.
Στατικά αόριστα προβλήματα: αρχή της επαλληλίας, μέθοδος των παραμορφώσεων, ενεργειακές μέθοδοι.
Σύνθετες καταπονήσεις: κριτήρια αστοχίας, ισοδύναμη τάση.
Λυγισμός δοκού: συντελεστής ασφαλείας στο λυγισμό δοκών, νόμος του Eueler..

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Βασική υποδομή για την κατασκευή κι ανάλυση μοντέλων πιθανοτήτων (απαιτούμενη υποδομή: Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα)
Ενότητες:
1.Εισαγωγή: Η ανάπτυξη της θεωρίας πιθανοτήτων ως μεθοδολογίας περιγραφής κι ανάλυσης της αβεβαιότητας . Ανασκόπηση της θεωρίας συνόλων.
2.Βασικές έννοιες πιθανοτήτων: Δειγματοχώρος - Γεγονότα, Πράξεις, Σχετική Συχνότητα και Πιθανότητα, Αξιωματική θεμελίωση.
3.Ανεξάρτητα γεγονότα. Βασική Αρχή της Απαρίθμησης - Δένδρα ενδεχομένων.
4.Αρχές Συνδυαστικής, Εφαρμογές στον υπολογισμό διακριτής πιθανότητας.
5.Δεσμευμένη Πιθανότητα, Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας, Πολλαπλασιαστικός Νόμος, Θεώρημα Bayes.
6.Τυχαίες Μεταβλητές: Ορισμός διακριτής και συνεχούς τυχαίας μεταβλητής, Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής, Συνάρτηση πιθανότητας, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας
7.Διακριτές τυχαίες μεταβλητές: Ροπές, Βασικές κατανομές.
8.Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές: Ροπές, Βασικές κατανομές. Μετασχηματισμός τυχαίας μεταβλητής.
9.Κανονικές τυχαίες μεταβλητές: Ιδιότητες, Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή.
10.Μοντέλα Πολλαπλών Τυχαίων Μεταβλητών: Πιθανότητες με συνθήκη, Στατιστική Ανεξαρτησία, Μετασχηματισμοί, Άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών.
11.Οριακά Θεωρήματα: Ανισότητες Markov και Chebyshev, Νόμοι των μεγάλων αριθμών, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
12.Μπεϋζιανή Στατιστική: Εκ των Υστέρων Κατανομή, Εκτίμηση, Έλεγχος υποθέσεων, Μέγιστη εκ των υστέρων πιθανότητα.
13.Κλασική Στατιστική: Εκτίμηση παραμέτρων, Γραμμική παλινδρόμηση, Έλεγχοι.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες.
2) Είδη Χύτευσης.
3) Χύτευση με καλούπια μιας χρήσης.
4) Χύτευση με καλούπια πολλαπλών χρήσεων.
5) Προβλήματα κατά την χύτευση.
6) Κονιομεταλλουργία.
7) Κατεργασίες αποβολής υλικού: βασικές αρχές και έννοιες.
8) Υλικά κοπτικών εργαλείων και υγρά κοπής.
9) Τόρνευση.
10) Φρεζάρισμα.
11) Διάτρηση.
12) Λείανση.
13) Προηγμένες κατεργασίες αποβολής υλικού.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή-Βασικές αρχές οργάνωσης βιομηχανικής ασφάλειας
2. Τεχνικός ασφάλειας
3. Εργατικό ατύχημα - πρόληψη
4. Ατομικά μέσα προστασίας
5. Επικίνδυνες ουσίες
6. Πυρκαγιά - πυρασφάλεια και πυροπροστασία.
7. Ραδιενέργεια
8. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
9. Θόρυβος και διαχείρισή του.
10. Συνθήκες φωτισμού στο εργασιακό περιβάλλον
11. Κίνδυνοι από ηλεκτρική ενέργεια
12. Εργονομία
13. Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ & 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή, στόχοι, συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Κοινωνική ανάπτυξη και τεχνολογία. Βιομηχανική επανάσταση. 1η εποχή των μηχανών- Μυϊκή δύναμη. 2η εποχή των μηχανών-διανοητική ισχύς. Φορντισμός, νέο-φορντισμός, μεταφορντισμός.
2.Παραδείγματα προόδου της τεχνολογίας. Οι ικανότητες των μηχανών απειλούν το ανθρώπινο πεδίο δράσης!
3.Ο νόμος του Moore, η δύναμη της εκθετικής βελτίωσης στον ψηφιακό κόσμο.
4.Η ψηφιοποίηση και οι επιδράσεις της στην οικονομία. Το «δωρεάν» επιχειρηματικό μοντέλο. Τα όρια της καινοτομίας.
5.Τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη. Παραδείγματα πεδίων σύγκρουσης και υπεροχής.
6.Πληροφορική αφθονία. Παραγωγικότητα, εργασία, ΑΕΠ από μια νέα ψηφιακή οπτική!
7.Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Πνευματική ιδιοκτησία.
8.Ψηφιακό χάσμα. Νέες ανισότητες στη κοινωνία της πληροφορίας. Δεξιότητες, εργασία-κεφάλαιο και αμοιβές.
9.Επιδράσεις δικτύωσης (Network Effect), πρότυπα, ελίτ. Η αγορά τύπου «ο νικητής τα παίρνει όλα». Κανονική κατανομή και κατανομή νόμου δυνάμεων.
10.Επιπτώσεις της αφθονίας και της ανισότητας. Τεχνολογική ανεργία. Παγκοσμιοποίηση.
11.Δρώντας μαζί με τις μηχανές. Τι δεν ξέρουν να κάνουν οι υπολογιστές; Εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους. Αλλαγές στην εκπαίδευση.
12.Προβληματισμοί για την πολιτικές προσαρμογές των κοινωνιών. Εκπαίδευση, Κίνητρα επενδύσεων, έρευνα, χρηματοδότηση, υποδομές, φορολογία.
13.Προτάσεις-συζήτηση για το μέλλον. Αρνητικός φόρος εισοδήματος. Ομότιμη οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη. Κίνδυνοι και φυσικά όρια.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ, Αρχή του Pascal, Αρχή του Αρχιμήδη
- Νόμοι ροής, Πραγματικά ρευστά, Ιξώδες
- Ασκήσεις στη Μηχανική ρευστών
- ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Θερμική ενέργεια, θερμοκρασία, μετάδοση
- Ιδανικά αέρια, Καταστατική εξίσωση αερίων, Νόμος Θερμιδομετρίας
- Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, Ένταση πεδίου
- Δυναμικό πεδίου, Ενέργεια πεδίου
- Ασκήσεις στο Ηλεκτροστατικό Πεδίο
- ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, Δομή του ατόμου, Δεσμοί
- Κρυσταλλικά Πλέγματα, Σημαντικές δομές ανόργανων υλικών
- Μορφολογία και μικροδομή υλικών, Ατέλειες Κρυσταλλικής Δομής
- Δομή και Φυσικές ιδιότητες υλικών

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή
2) Στοιχεία αντοχής των υλικών
3) Υπολογισμός σε κόπωση
4) Άξονες και άτρακτοι
5) Υπολογισμός αντοχής σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις
6) Αρχικός υπολογισμός διαστάσεων και μέγιστος αριθμός στροφών λειτουργίας
7) Υλικά κατεργασίας 8) Ανοχές, συναρμογές
9) Τραχύτητα επιφανειών
10) Τυποποίηση και υπολογισμοί κοχλιώσεων
11) Υπολογισμός εδράνων κύλισης
12) Στοιχεία υπολογισμού συγκολλήσεων
13) Σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Βασική υποδομή για την ανάλυση και σύνθεση συστημάτων μέσω των μαθηματικών εργαλείων που παρέχει η θεωρία των μετασχηματισμών.(απαιτούμενη υποδομή: Λογισμός, Γραμμική άλγεβρα, Βασικά ηλεκτρονικά)
Ενότητες:
1.Σήματα και συστήματα: ορισμοί, κατηγορίες, τρόποι αναπαράστασης.
2.Βασική Θεωρία Μετασχηματισμών: Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Laplace και Μετασχηματισμός z.
3.Ιδιότητες συστημάτων: γραμμικότητα, χρονοαμεταβλησία, αιτιότητα, ευστάθεια.
4.Κρουστική και βηματική απόκριση συστήματος, συνέλιξη.
5.Αναπαράσταση συστημάτων: εξισώσεις διαφοράς και διαφορικές εξισώσεις.
6.Ανάλυση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Φασματική αναπαράσταση: διαγράμματα πλάτους και φάσης. Απόκριση συχνότητας. Χαρακτηριστικά πλάτους και φάσης.
7.Φίλτρα επιλογής συχνοτήτων: η έννοια του φίλτρου, χαρακτηριστικά μεγέθη, κατηγορίες.
8.Αναπαράσταση συστημάτων: Μετασχηματισμός Laplace και μετασχηματισμός z . Συνάρτηση μεταφοράς. Διαγράμματα πόλων-μηδενικών.
9.Σύνδεση συστημάτων: παράλληλη σύνδεση, σύνδεση σε σειρά, ανάδραση.
10.Δειγματοληψία και ανακατασκευή: θεώρημα δειγματοληψίας, σχέσεις στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας. Διαμόρφωση πλάτους παλμού.
11.Σχεδίαση και υλοποίηση διακριτών συστημάτων με μπλοκ διαγράμματα: Αθροιστής, Πολλαπλασιαστής, Καθυστερητής, Ευθεία μορφή Ι & ΙΙ.
12.Υλοποίηση διακριτών συστημάτων με ψηφιακά συστήματα κι ακρίβεια παραμέτρων.
13.Εφαρμογές και παραδείγματα.

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στην Μετρολογία, Στατικά - Δυναμικά χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης
2. Κλασική θεωρία σφαλμάτων,
3. Αβεβαιότητα μέτρησης, Αβεβαιότητα τύπου Α,Β,
4. Αβεβαιότητες σε αναλογικά-ψηφιακά όργανα, Αβεβαιότητα άμεσης- έμμεσης μέτρησης
5. Ταξινόμηση-τύποι οργάνων μέτρησης, Αναλογικά - Ψηφιακά όργανα,
6. Αισθητήρες-μορφοτροπείς, Μέτρηση κίνησης, στάθμης, όγκου, βάρους, πίεσης θερμοκρασίας, ροής,
7. Κυκλώματα διασύνδεσης παθητικά, ενεργητικά.
8. Εισαγωγή στην ποιότητα και τον ποιοτικό έλεγχο
9. Διαγράμματα ελέγχου - ορολογία
10. Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών
11. Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων
12. Η τεχνική της δειγματοληψίας - δειγματοληψία αποδοχής
13. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας - εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας

ΜΗΧΑΝIKH ΡΕΥΣΤΩΝ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Συστήματα παρραγωγής Εισαγωγή Μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, αποθέματα με εκπτώσεις ποσοτήτων Σχεδιασμός παραγωγής Ανάμειξη προϊόντων Προβλήματα μεγέθους παραγωγής Συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο Προγραμματισμός -ν εργασίες 1 μηχανή, -ν εργασίες 2 μηχανές Προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας Απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα MEMS
2. Σημασία και δυνατότητες
3. Κλιμάκωση
4. Δομικά υλικά MEMS
5. Τεχνολογία Μικροδόμησης
6. Λιθογραφία
7. Ακολουθίες κατεργασιών
8. Ηλεκτρονική MEMS
9. Μηχανική MEMS
10. Εφαρμογές MEMS 1 (Συστήματα Μικροενέργειας)
11. Εφαρμογή MEMS 2 (Μικρο-ρομπότ)
12. Εργοστάσια παραγωγής συστημάτων MEMS
13. Σύνοψη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα, χαρακτηριστικά της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης,
εντολές εισόδου - εξόδου,
συναρτήσεις , τρόποι κλήσης συναρτήσεων, συναρτήσεις με προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων
υπεφόρτωση συναρτήσεων, αναδρομικές συναρτήσεις,
Κατανομή και διαχείριση της μνήμης, δείκτες και δυναμικά κατανεμημένη μνήμη,
Αλφαριθμητικά και δείκτες
Εισαγωγή στις κλάσεις και τα αντικείμενα, αντικειμενοστραφής σχεδίαση.
Κώδικας Δόμησης (Constructors), Κώδικας αποδόμησης (destructors), υπερφόρτωση.
Υπερφόρτωση τελεστών
Ροές εισόδου / εξόδου, τελεστές και συναρτήσεις διαχείρισης ροών, επεξεργασία αρχείων : σειριακά αρχεία , αρχεία άμεσης προσπέλασης,
Αλφαριθμητικά ως αντικείμενα, συναρτήσεις χειρισμού τους.
Δυναμικές δομές δεδομένων — συνδεδεμένες λίστες,
Εξαιρέσεις και χειρισμός σφαλμάτων
Κληρονομικότητα — Παράγωγες και Βασικές κλάσεις
Τελεστές που επιδρούν σε bit (bitwise operators)
Εργαστηριακές ασκήσεις

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Ανάλυση βασικών ακολουθιακών κυκλωμάτων
2. Διαγράμματα καταστάσεων Moore και Mealy
3. Σύνθεση ασύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων
4. Παραδείγματα σχεδίασης ασύγχρονων ακολ.κυκλ.
5. Σύνθεση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων
6. Παραδείγματα σχεδίασης σύγχρονων ακολ.κυκλ.
7. Προγραμματιζόμενη λογική, FPGA
8. Παραδείγματα σχεδίασης FPGA
9. Μηχανές καταστάσεων
10. Έλεγχος ψηφιακών κυκλωμάτων
11. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
12. Λογικές οικογένειες ο.κ. και χαρακτηριστικά τους
13. Παραδείγματα εφαρμογής ψηφιακών συστημάτων στην παραγωγή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τη διαχείριση αξιοπιστίας
2. Υποδομή και εξοπλισμός του Διαδικτύου των Πραγμάτων
3. Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων
4. Αρχιτεκτονική αναφοράς, κλιμάκωση, προτυποποίηση και αξιοπιστία (προκλήσεις / προβλήματα ασφαλείας)
5. Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Ευφυείς Πράκτορες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
6. Αναπαράσταση Γνώσης και Επικοινωνία (συνεργασία και συντονισμός)
7. Μοντέλα διαχείρισης αξιοπιστίας (προσεγγίσεις, μετρητικές)
8. Θεωρία Παιγνίων, Θεωρία Κοινωνικής Επιλογής
9. Διαπραγμάτευση
10. Επιχειρηματολογία / Λογική Επιχειρηματολογία
11. Διαλειτουργικότητα και Οντολογικές Προσεγγίσεις
12. Ενσωματωμένα Συστήματα, Πλατφόρμες Ανάπτυξης, Λειτουργικά Συστήματα (Arduino, Beagleboard, Raspberry Pi, Android)
13. Μάθηση, Ανάπτυξη συστημάτων, Προσομοίωση, Πρακτικό μέρος, Παραδείγματα

E' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Εφαρμογή και κατάταξη των μηχανικών διαμορφώσεων.
2. Μηχανισμοί πλαστικής παραμόρφωσης, εργοσκλήρυνση, εργογήρανση.
3. Επίδραση της θερμοκρασίας, αποκατάσταση, ανακρυστάλλωση, διαμόρφωση εν θερμώ.
4. Θεωρία πλαστικότητας, παραμορφώσεις, νόμος της συνέχειας.
5. Νόμος της πλαστικής ροής, ισοδύναμη τάση.
6. Έργο παραμόρφωσης, ισοδύναμος βαθμός παραμόρφωσης, καμπύλες εργοσκλήρυνσης.
7. Τριβή και λίπανση κατά τις μηχανικές διαμορφώσεις.
8. Διόγκωση, εξώθηση
9. Έλαση, κοπή, κάμψη.
10. Βαθεία κοίλανση.
11. Αρχές λειτουργίας πρεσών, σφύρες, πρέσες κοχλία .
12. Πρέσες με μηχανισμό στροφάλου - διωστήρα και με μηχανισμό γόνατου.
13. Υδραυλικές πρέσες

ΣΑΕ Ι - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Ανασκόπηση μετασχηματισμού Laplace, αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace, μέθοδου υπολοίπων, Βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου ανοικτού και κλειστού βρόχου, παραδείγματα Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου, μαθηματικά μοντέλα-πρότυπα φυσικών συστημάτων, ανάλογα συστήματα διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, χρονική απόκριση συστημάτων. Χαρακτηριστικά συστημάτων κλειστού βρόχου, σφάλματα μόνιμης κατάστασης, πλεονεκτήματα χρήσης του μηχανισμού της ανάδρασης. Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, αρμονική απόκριση συστημάτων, λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης, διαγράμματα Νyquist, χάρτης Nichols. Εισαγωγή στην έννοια της ευστάθειας, κριτήριο ευστάθειας Routh-Hurwitz, κριτήριο ευστάθειας Nyquist, γεωμετρικός τόπος ριζών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ι - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 6 - ΕCTS: 7
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή: βασικές οικογένειες μετατροπέων κινητηρίων συστημάτων και ενδεικτικές εφαρμογές, βασικές μαθηματικές έννοιες (dc τιμή, ενεργός τιμή κυματομορφών τάσης και έντασης).
2. Ηλεκτρικά κυκλώματα (DC,AC) με χρήση διακοπτών: ανάλυση καταστάσεων - εξισώσεις κατάστασης, σχεδίαση κυματομορφών τάσης έντασης, βασικοί υπολογισμοί, παραδείγματα.
3. Βασικοί διακόπτες μετατροπέων κινητηρίων συστημάτων: δίοδος, θυρίστορ, τρανζίστορ ισχύος ,IGBT, MOSFET, GTO, χαρακτηριστικά και παραδείγματα εφαρμογών.
4. Η δίοδος ισχύος: Χρήση, επιλογή, βασικά κυκλώματα με χρήση διόδων (μονοφασικά-τριφασικά), υπολογισμοί κυμάτωσης, θέματα φόρτισης/εκφόρτισης πυκνωτών, παραδείγματα. Προδιαγραφές μετατροπέων με διόδους.
5. Το θυρίστορ: Χρήση, επιλογή, βασικά κυκλώματα ελεγχόμενων μετατροπέων κινητηρίων συστημάτων AC/DC (μονοφασικά-τριφασικά) με χρήση θυρίστορ, υπολογισμοί κυμάτωσης, παραδείγματα. Προδιαγραφές μετατροπέων με θυρίστορ.
6. Η έννοια της «ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος» ("power quality"): η έννοια των αρμονικών σε δίκτυα ισχύος, προέλευση, παρουσία (σε δίκτυα ac και dc), αποτελέσματα, απαιτήσεις προτύπων φάσμα αρμονικών, THD
7. Εισαγωγή στους μονοφασικούς αντιστροφείς (inverters) με χρήση τεχνολογιών τρανζίστορ: βασικές αρχές λειτουργίας. Αρχές διαμόρφωσης εύρους παλμών, διαμόρφωση με μεταβλητό εύρος παλμού, εφαρμογές, παραδείγματα.
8. Η έννοια της διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM), βασικοί παράμετροι ελέγχου, υλοποίηση ημιτονοειδούς διαμόρφωσης (SPWM) και χρήση σε μετατροπείς DC και AC. Αρμονικές PWM. Παραδείγματα και σχεδίαση.
9. Τριφασικοί αντιστροφείς (inverters) με χρήση τεχνολογιών τρανζίστορ: βασικές αρχές λειτουργίας, διαμόρφωση με απλό παλμό και με PWM. Εφαρμογές σε κινητήρια συστήματα Εισαγωγή στις βασικές έννοιες ελέγχου κίνησης.
10. Αρχή λειτουργίας κινητηρίων συστημάτων AC - μέθοδοι ελέγχου
11.Μετατροπέας DC/DC υποβιβασμού τάσης (buck converter): αρχή λειτουργίας, σχεδίαση, εφαρμογή, έλεγχος τάσης.
12.Μετατροπέας DC/DC ανύψωσης τάσης (boost converter): αρχή λειτουργίας, σχεδίαση, εφαρμογή, έλεγχος τάσης
13. Αρχή λειτουργίας κινητηρίων συστημάτων DC - μέθοδοι ελέγχου.

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - E' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή - Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
2. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Access, SQL, MySQL)
3. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων
4. Περιορισμοί, Σχεσιακή Άλγεβρα
5. Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων (Εννοιολογικός Σχεδιασμός, Διαγράμματα)
6. Γλώσσα SQL: Data Definition Language and Data Manipulation Language
7. Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων, Ευρετήρια, Όψεις
8. Ασφάλεια Βάσεων, Συγχρονισμός Πολλαπλών Στιγμιοτύπων, Τεχνικές Ανάκαμψης
9. Μη-Σχεσιακές Βάσεις (eg MongoDB)
10. Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Hadoop)
11. Παρουσίαση Δεδομένων
12. Βάσεις Ειδικού Σκοπού, Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
13. Ανάκτηση/Εξόρυξη πληροφορίας
Εργαστήριο/ΑΠ/Project: Ανάπτυξη-Διαχείριση Σχεσιακής Βάσης, Ανάπτυξη-Διαχείριση μη-Σχεσιακής Βάσης, Διαχείριση-Ανάλυση Βάσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, Παρουσίαση Αποτελεσμάτων (MySQL, Access, SQL Server Lite, MongoDB, Hadoop)

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή
2. Οπτικός έλεγχος
3. Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά
4. Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια
5. Έλεγχος με ηλεκτρομαγνητισμό - δινορεύματα
6. Έλεγχος με ραδιογραφήσεις
7. Ακτινοπροστασία
8. Έλεγχος με υπερήχους
9. Μετρήσεις υπερύθρων - Θερμογραφία
10. Ακουστική εκπομπή
11. Ανάλυση Φθορισμού με ακτίνες Χ XRF
12. Μετρήσεις XRF
13. Επιλεγμένες περιπτώσεις (case studies)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Δομή Arduino
2. Γλώσσα wiring-C
3. Είσοδος / έξοδος γενικής χρήσης (GPIO)
4. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού Arduino, xρονομετρήσεις με πρόγραμμα
5. Χρονομετρήσεις με τις ενσωματωμένες συναρτήσεις
6. Οδήγηση βηματικού κινητήρα
7. Μετατροπή από ψηφιακό σήμα σε αναλογικό (DAC)
8. Γεννήτρια συχνοτήτων
9. Διαμόρφωση εύρους παλμών, αναλογική έξοδος (PWM)
10. Οδήγηση κινητήρα συνεχούς
11. Μετατροπή από αναλογικό σήμα σε ψηφιακό (ADC)
12. Ψηφιακός καταγραφέας αναλογικού σήματος
13. Εφαρμογές των ενσωματωμένων συστημάτων στην παραγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Ανάλυση Αποφάσεων. Αποφασίζοντες. Διαδικασία λήψης αποφάσεων Λήψη αποφάσεων υπό ρίσκο και αβεβαιότητα Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντελοποίηση και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων Ευφυείς Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων. Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξηςς Συστήματα Data Warehouses & On Line Analytical Processing Κατανεμημένα και Web-based ΣΥΑ. Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα ERP-SCM-CRM. Αναδιοργάνωση ΠΣ-Επανασχεδίαση Λογισμικού Εφαρμογές των ΣΥΑ στη Διοίκηση, τη Βιομηχανία και την Παραγωγή, κ.α. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών ΣΥΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Γενικευμένη Θεωρία Συστημάτων - Εισαγωγή
2.Κλειστά́ και ανοιχτά́ συστήματα, Ορισμοί
3.Αυτοοργάνωση
4.Αυτοποιητικά συστήματα
5.Πολύπλοκα συστήματα
6.Ανάδραση
7.Κυβερνητική
8.Ομοιόσταση, Εξέλιξη
9.Εφαρμογές
10.Συστήματα στη Βιολογία
11.Συστήματα στις ανθρώπινες επιστήμες
12.Μοντέλα πληθυσμών
13.Πολυπρακτορικά Συστήματα
Εργαστήριο: 1.Simulink, Matlab 2.Systems Thinking - Stella

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή
2) Χαρακτηριστικά μεγέθη οδοντωτών τροχών
3) Είδη οδοντώσεων
4) Οδοντώσεις εξελιγμένης
5) Υποκοπές - Οριακός αριθμός οδόντων
6) Βλάβες οδόντων - Λίπανση
7) Οδοντωτοί τροχοί με ευθείς (παράλληλους) και κεκλιμένους οδόντες
8) Δυνάμεις στους οδοντωτούς τροχούς
9) Υπολογισμός του οδόντα σε θραύση
10) Υπολογισμός του οδόντα σε πίεση επιφανείας
11) Ατέρμονας κοχλίας - τροχός
12) Ιμάντες
13) Αλυσίδες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Βασικές έννοιες και αρχές, Υδραυλικά και Πνευματικά στοιχεία, Αντλίες, Κινητήρες, Έμβολα, Στραγγαλιστικές βαλβίδες, Βαλβίδες διεύθυνσης, Βαλβίδες πίεσης, Βαλβίδες ροής, Τερματικές βαλβίδες, Αναλογικές βαλβίδες, Υδραυλικά και Πνευματικά κυκλώματα, Ολοκληρωμένα συστήματα για εφαρμογές αυτοματοποίησης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στο Matlab και στο Simulink 2. Δημιουργία σημάτων 3. Άρτια και περιττά σήματα 4. Υπολογισμός ισχύος σήματος 5. Ανάλυση σημάτων με σειρές Fourier 6. Συχνοτική απόκριση Συναρτήσεων Μεταφοράς 7. Παραγωγή χρονικών συναρτήσεων – Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 8. Προσομοίωση συναρτήσεων 9. Αναλογικό Σ.Α.Ε. 1ου βαθμού 10. Αναλογικό Σ.Α.Ε. 2ου βαθμού 11. Διαγράμματα Βαθμίδων - Απλοποίηση Σ.Α.Ε. 12. Ψηφιακά Σ.Α.Ε. 13. Δειγματοληψία 14. Δημιουργία ψηφιακών σημάτων 15. Ψηφιακό Σ.Α.Ε. 1ου βαθμού 16. Ψηφιακό Σ.Α.Ε. 2ου βαθμού 17. Διόρθωση Αναλογικών Σ.Α.Ε. 18. Διόρθωση Ψηφιακών Σ.Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 2 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Ο Κώδικας ISM (International Safety Management) σχεδιάστηκε από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization) για να παρέχει ένα πρότυπο στους πλοιοκτήτες να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους για την επίτευξη προτύπων ασφάλειας της ζωής του ναυτικού και πρόληψης της ρύπανσης κατά τη λειτουργία των πλοίων.
O Κώδικας Διαχείρισης σκόπιμα βασίζεται σε γενικές αρχές και στόχους και εκφράζεται με γενικούς όρους, έτσι ώστε να επιτρέπει την ευρύτερη εφαρμογή. Ο ISM παρέχει στην εταιρεία ένα πλαίσιο για ένα σύστημα ενσωμάτωσης πολλών υφιστάμενων στοιχείων της διαχείρισης της ασφάλειας καθώς και ένα σύστημα για τη διάρθρωση και την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας.
Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης παρέχει το πλαίσιο για τη συμμόρφωση με τον κώδικα. Πρόκειται για ένα γραπτό σύστημα ασφαλείας, που περιλαμβάνει τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τα σκάφη και το προσωπικό ξηράς, με συγκεκριμένες διαδικασίες τήρησης αρχείων, υποβολή εκθέσεων και απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου, τα οποία έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στην εταιρεία να ανακαλύψει εγκαίρως και να διορθώσει τις ελλείψεις ασφάλειας πριν καταλήξουν σε κάποιο ατύχημα. Θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν. Ο κώδικας περιέχει ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις για ένα SMS (Safety Management System). Γενικά πρέπει να περιέχει:
- Την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Οδηγίες και διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη νομοθεσία της εκάστοτε σημαίας.
- Τα επίπεδα αρμοδιοτήτων, και τις γραμμές επικοινωνίας, ανάμεσα στο προσωπικό ξηράς, στο προσωπικό του πλοίου και μεταξύ αυτών.
- Τις διαδικασίες αναφοράς των (ναυτικών) ατυχημάτων και τις μη συμμορφώσεις με τις διατάξεις του κώδικα.
- Τις διαδικασίες προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Τις διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και αναθεωρήσεων της διοίκησης.
Το μάθημα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μία επαγγελματική σταδιοδρομία σε ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι επιθυμητή η εξοικείωση του φοιτητή με επιμέρους στοιχεία ενός πλοίου (μηχανήματα στο μηχανοστάσιο, γέφυρα).

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στην μεταφορά θερμότητας. Διάκριση μεταξύ αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας.
2. Εξίσωση της αγωγής θερμότητας.
3. Μεταφορά θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση.
4. Μεταφορά θερμότητας σε επιφάνειες με πτερύγια.
5. Μεταβατική μεταφορά θερμότητας.
6. Βασικές αρχές της συναγωγής. Οριακό στρώμα ταχύτητας. Θερμικό οριακό στρώμα.
7. Φυσικός μηχανισμός φυσικής συναγωγής.
8. Φυσική συναγωγή πάνω από επιφάνειες, στο εσωτερικό περιβλημάτων και σε επιφάνειες με πτερύγια.
9. Εξωτερική εξαναγκασμένη συναγωγή.
10. Εσωτερική εξαναγκασμένη συναγωγή
11. Μεταφορά θερμότητας κατά τον βρασμό και την συμπύκνωση.
12. Εναλλάκτες θερμότητας. Είδη και ανάλυση εναλλακτών. Ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας.
13. Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία. Παρουσίαση τεχνικής υπέρυθρης θερμογραφίας (infrared thermography).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ CAD-CAM-CAE - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 5 - ΕCTS: 6
Περίγραμμα
Θεωρία τεχνολογικού σχεδιασμού, Θεωρία σχεδιασμού λειτουργίας, Θεωρία μοντελοποοίησης δυναμικών συστημάτων με γράφους δεσμών, Βασικές αρχές διαμορφωτικής μηχανολογίας, Τεχνικές σχεδίασης και γραφικών, Συστήματα CAD, CAM, CAE, Στοιχεία εφαρμοσμένης αριθμητικής ανάλυσης για προσομοίωση τεχνολογικών συστημάτων με Η/Υ, Σύνθεση μηχανισμών, Σύνθεση μηχανολογικών συστημάτων, Σύνθεση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, Σύνθεση ηλεκτρονικών συστημάτων, Σύνθεση υδραυλικών συστημάτων, Σχεδιασμός πολυσύνθετων συστημάτων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
•Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (η φύση της Ε.Ε - Μαθηματικά μοντέλα και αλγόριθμοι)
•Γραμμικός Προγραμματισμός (μαθηματικό μοντέλο, διατύπωση, διαμορφώσεις προβλημάτων, μέθοδος Simplex, ανάλυση ευαισθησίας, επίλυση προβλημάτων και μελετών περίπτωσης
•Προβλήματα Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης (μοντέλο, αρχικές λύσεις, αλγόριθμος επίλυσης, ειδικές περιπτώσεις, επίλυση προβλημάτων και εφαρμογών)
•Προγραμματισμός και Έλεγχος Αποθεμάτων (ερμηνεία, βασικά μεγέθη και ορολογία, καθοριστικά συστήματα αποθεμάτων: σχεδιασμός και υπολογισμός μεγεθών)
•Προγραμματισμός Συστημάτων Παραγωγής (προβλήματα κατανομής, προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε ένα, δύο ή τρία μέσα, εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής)
•Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

ΣΑΕ ΙΙ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Πολυμεταβλητά συστήματα, εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων, μαθηματική παράσταση στον χώρο κατάστασης διάφορων φυσικών συστημάτων και παραδείγματα. Γενική λύση των εξισώσεων κατάστασης, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, ευστάθεια στον χώρο κατάστασης, εξαγωγή συνάρτηση/πίνακα μεταφοράς, μετατροπές από την μία μορφή στην άλλη. Μετασχηματισμοί ομοιότητας, κανονικές μορφές εξισώσεων κατάστασης και αντίστοιχα διαγράμματα βαθμίδων, τροχιές στον χώρο κατάστασης. Αποσύζευξη των εξισώσεων κατάστασης, Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα, εισαγωγή στους παρατηρητές.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή (Τομείς: χρηματοοικονομικός, παραγωγής, αξιοποίηση της πληροφορίας)
2. Κεντρικά και Κατανεμημένα Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
3. Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM - Computer Integrated Manufacturing) - PLC- SCADA - Βασικές Έννοιες
4. Industry 4.0 Industrial ΙοΤ
5. Industry 4.0 Πράκτορες Λογισμικού
6. Middleware και θέματα διαλειτουργικότητας (Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα)
7. ERP Βασικές Έννοιες (Χαρακτηριστικά Λειτουργίες και Διαδικασίες που υποστηρίζονται)
8. ERP Ενσωμάτωση στη βιομηχανία πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
9. Μεθοδολογική Προσέγγιση επιλογής και υλοποίησης ERP - Παρουσίαση λύσεων ERP
10. Service Oriented Computing - Web Services (Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα)
11. Θέματα Προσομοίωσης στη Βιομηχανική Παραγωγή/Εφοδιαστική 1
12. Θέματα Προσομοίωσης στη Βιομηχανική Παραγωγή/Εφοδιαστική 1
13. Εφαρμογές Βιομηχανικής Πληροφορικής
Εργαστήριο/ΑΠ/Project: ERP, Plant Simulation, Factory I/O, ROS Industrial, Industrial IoT, Logo

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΙ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή στις σύγχρονες μηχανές: αρχή λειτουργίας, κατασκευή, εφαρμογές
2.Σύγχρονες γεννήτριες: ισοδύναμο κύκλωμα, υπολογισμοί ισχύος-ροπής
3.Έλεγχος τάσης - συχνότητας & Παραλληλισμός σύγχρονων γεννητριών
4.Μεταβατικά φαινόμενα σε σύγχρονες γεννήτριες
5.Σύγχρονος κινητήρας και οδήγηση: ισοδύναμο κύκλωμα και λειτουργία μόνιμης κατάστασης
6.Εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων, εφαρμογές αντιστάθμισης
7.Μονοφασικοί κινητήρες: δημιουργία μαγνητικού πεδίου - εκκίνηση
8.Μονοφασικοί κινητήρες: ισοδύναμο κύκλωμα, έλεγχος ταχύτητας
9.Άλλοι τύποι κινητήρων και κινητήρια συστήματα: switched reluctance κινητήρες
10.Άλλοι τύποι κινητήρων και κινητήρια συστήματα: βηματικοί, κινητήρες υστέρησης
11.Κινητήρες μονίμων μαγνητών (PΜSM, brushless DC) και κινητήρια συστήματα: κατασκευή και λειτουργία
12.Κινητήρες μονίμων μαγνητών: ισοδύναμα κυκλώματα και εφαρμογές
13.Κινητήρια συστήματα με μηχανές μόνιμου μαγνήτη

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εφαρμογές της τριβολογίας. Δομή των τριβικών συστημάτων, γεωμετρία και σύσταση των τεχνικών επιφανειών.
2. Επαφή στερεών επιφανειών, θεωρία του Hertz, μηχανική καταπόνηση των επαφών, συνάφεια.
3. Είδη τριβής, χαρακτηριστικά μεγέθη και νόμοι της τριβής.
4. Μηχανισμοί της τριβής. Συνάφεια, παραμόρφωση, αναπήδηση.
5. Μεταβατικά φαινόμενα Το φαινόμενο της προσκόλλησης - ολίσθησης. Ολίσθηση, κύλιση, περιστροφή, ελεύθερη κύλιση και κύλιση έλξης.
6. Τριβή των υλικών. Τριβή των μετάλλων και των κραμάτων, των κεραμικών, των πολυμερών. Στερεά λιπαντικά.
7. Μηχανισμοί της φθοράς. Συνάφεια, απόξεση, κόπωση, διάβρωση, ηλεκτρικό τόξο. Χαρακτηριστικά μεγέθη και νόμοι της φθοράς.
8. Φθορά των υλικών. Φθορά των μετάλλων και των κραμάτων, των κεραμικών, των πολυμερών.
9. Είδη λίπανσης, συνεκτικότητα, καμπύλη Stribeck.
10. Η εξίσωση Reynolds.
11. Υδροστατική και υδροδυναμική λίπανση, ελαστοϋδροδυναμική λίπανση, αέρια λίπανση.
12. Κατάταξη και χρήση των λιπαντικών.
13. Ιδιότητες των λιπαντικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Στοιχεία Ηλεκτρικού Σχεδίου Αυτοκινήτου: Σύμβολα, στοιχεία, γειώσεις, συνδέσεις, λογική σχεδίου, απλά σχέδια κυκλωμάτων οχήματος.
2. Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου: Εισαγωγικά στοιχεία, ρόλος του συστήματος στο όχημα, απλά κυκλώματα
3. Συσσωρευτές: συνδέσεις συσσωρευτών, κατασκευή και χαρακτηριστικά μεγέθη, υπολογισμοί μεγεθών, ιδιότητες, βλάβες. Ονομαστική τάση, τάση λειτουργίας, τάση εν κενώ, ρεύμα εκκίνησης, χωρητικότητα μπαταρίας, κατάσταση φόρτισης, λειτουργία φόρτισης/εκφόρτισης.
4. Γεννήτριες αυτοκινήτων: Δυναμό. Εναλλακτήρες. Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ανορθωτικές διατάξεις. Ρυθμιστές τάσης (ηλεκτρομαγνητικός ρυθμιστής, ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης). Σχετικά κυκλώματα.
5. Σχεδίαση συστήματος φόρτισης αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικές καμπύλες εναλλακτήρων
6. Εργαστηριακή εφαρμογή εναλλακτήρα. Ρόλος ρυθμιστή τάση. Λειτουργία εν κενώ και με φορτίο. Σύνδεση με μπαταρία.
7. Σύστημα εκκίνησης: Ηλεκτρικοί εκκινητές (μίζες), λειτουργία, κατηγορίες, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, υπολογισμοί ρεύματος εκκίνησης. Επιλογή εκκινητή.
8. Πειραματική εφαρμογή εκκινητή. Συνδεσμολογία. Έλεγχος ηλεκτρομαγνήτη εκκινητή. Πειραματική εύρεση καμπύλης φορτίου.
9. Σύστημα ανάφλεξης: Θεωρητική θεμελίωση κυκλωμάτων ανάφλεξης. Κατηγορίες. Διατάξεις (αναφλεκτήρες, πολλαπλασιαστές). Σύνδεση με τη λειτουργία ΜΕΚ (γωνία διανομής, λειτουργίας, ηρεμίας).
10. Συμβατική ανάφλεξη. Διατάξεις, τρόποι λειτουργία. Εργαστηριακή εφαρμογή με υπολογισμό και μέτρηση χαρακτηριστικών καμπυλών.
11. Ηλεκτρονική ανάφλεξη. Διατάξεις, τρόποι λειτουργία. Εργαστηριακή εφαρμογή με υπολογισμό και μέτρηση χαρακτηριστικών καμπυλών.
12. Παραλλαγές ηλεκτρονικής ανάφλεξης. Επαγωγική, χωρητική, πιεζοηλεκτρική. Ηλεκτρονική ανάφλεξη σταθερής διανομής (DIS), Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ανάφλεξη. Αισθητήρες διακοπτικής λειτουργίας ανάφλεξης: παλμογεννήτριες: επαγωγικοί, φαινομένου Hall, φωτοηλεκτρικοί.
13. Εργαστηριακές μετρήσεις κυκλωμάτων ανάφλεξης. Μέτρηση χαρακτηριστικών μεγεθών και καμπυλών. Χρήση μετρητικών διατάξεων με συστήματα ανάφλεξης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
B.1 Στοιχεία Μετάδοσης (Κώδικες, Συγχρονισμός, Ταχύτητα, 'Έλεγχος Σφαλμάτων), Τοπικά Δίκτυα (Μέσα Μετάδοσης, Τοπολογίες, Τεχνικές Προσπέλασης),
B.2 Διασυνδέσεις Τοπικών Δικτύων (Repeaters, Bridges,Switches, Routers),
B.3 Πρωτόκολλο TCP/IP (OSI Model, Υποδίκτυα, Υπερδίκτυα), Internet (Δρομολογητές, Πρωτόκολλο NAT),
B.4 Μέθοδοι Μετάδοσης (Baseband, Broadband, Carrierband),
B.5 Ιεραρχικά Επίπεδα των Βιομηχανικών Δικτύων Επικοινωνιών (Field Level, Control Level, Information Level),
B.6 Τοπολογίες και Δομή Βιομηχανικών Δικτύων (Point to Point, Bus, Star, Ring, Tree, Mesh)
B.7 Συσκευές Δικτύωσης (Repeaters, Transceivers, Bridges, Switches, Routers),
B.8 Τεχνολογίες Δικτύωσης και Πρωτόκολλα (CANopen, Modbus Ethernet TCP/IP, Asi, Industrial Ethernet, Profibus, Interbus, DeviceNet κλπ., Frames και OSI Model-Σύγκριση),
B.9 Κύριοι Μέθοδοι Προσπέλασης του Μέσου Μετάδοσης (Master-Slave, Token Ring, Random Access), Μέθοδοι Ελέγχου Προσπέλασης Μέσου Μετάδοσης (Medium Access Control Methods, CSMA/CD, CSMA/CA)
B.10 Πρωτόκολλα Επιπέδου Εφαρμογής (HTTP, FTP, DNS, SNMP, BOOTP, TELNET, MODBUS, UNITE, I/O Scanning).
Εργαστηριακές ασκήσεις:
B.11 Ρυθμίσεις Δικτύου, Εκτέλεση διαγνωστικών εντολών,
B.12 Δρομολόγηση IP (Routing, Net Paths), Πίνακες Δρομολόγησης (Routing Tables),
B.13 Ανάλυση Πλαισίων Ethernet των Πρωτοκόλλων TCP/Ipv4, TCP/Ipv6, SPX/IPX (Wireshark)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή.
2)Τεχνικές Συγκόλλησης: Συγκολλήσεις τήξης.
3) Τεχνικές Συγκόλλησης: Συγκολλήσεις με την χρήση συνδετικού μέσου.
4) Συγκολλήσεις στερεάς κατάστασης.
5) Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις τήξης.
6) Παραμένουσες τάσεις.
7) Παραμορφώσεις συγκολλήσεων.
8) Μεταλλουργικά φαινόμενα συγκολλήσεων.
9) Συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων.
10) Συγκολλήσεις αλουμινίου και κραμάτων του.
11) Διάβρωση συγκολλήσεων.
12) Συγκολλησιμότητα, ποιότητα συγκόλλησης, σφάλματα και μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου συγκολλήσεων.
13) Κόστος συγκόλλησης.

ΣΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Βασικές αρχές καταγραφής, αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφορίας. (απαιτούμενη υποδομή: Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Θεωρία Μετασχηματισμών και Συστημάτων )
Ενότητες:
1. Βασικές έννοιες: ορισμοί και σύντομη ανασκόπηση στοιχείων θεωρίας μετασχηματισμού Fourier.
2. Δειγματοληψία στο χρόνο. Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας.
3. Εύρος ζώνης σήματος. Διαδικασίες μίξης.
4. Σχεδίαση συστημάτων: τεχνολογικοί περιορισμοί, νομοθεσία και αγορά.
5. Εισαγωγή στην θεωρία πληροφορίας. Εντροπία. Βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων. Χωρητικότητα καναλιού και θόρυβος.
6. Μοντελοποίηση φυσικών καναλιών: πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού.
7. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη.
8. Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης: διαμόρφωση ASK, FSK, PSK.
9. Κωδικοποίηση πηγής. Θεώρημα Ιδανικής Δειγματοληψίας. Θόρυβος κβαντισμού.
10. Τεχνικές συμπίεσης και προστασίας από τα σφάλματα. Κωδικοποίηση καναλιού και κωδικοποίηση μπλοκ.
11. Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας/χρόνου/κώδικα.
12. Δίκτυα επικοινωνιών και πρωτόκολλα σηματοδοσίας.
13. Εφαρμογές και παραδείγματα.

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
• Βασικές Έννοιες • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα • Τα δίκτυα Perceptron και ADALINE • Το Δίκτυο Multi-Layer Perceptron και ο Κανόνας Back-Propagation • Αυτο-οργανούμενα δίκτυα (SOM) • Δίκτυα Συναρτήσεων Βάσης Ακτινικού Τύπου (RBF) • Χεμπιανά μοντέλα μάθησης • Πραγματοποίηση Νερωνικών Δικτύων στο Matlab και σε άλλα λογισμικά • Μάθηση και Γενίκευση • Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) • Εφαρμογές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
.

Z' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Z' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (Οργανωτικό επίπεδο, management και ΠΣ, Ρόλος στους οργανισμούς)-Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Λειτουργικές Διαδικασίες- Συνιστώσες ΠΣ
2. Βασικές εφαρμογές συστημάτων στους οργανισμούς (Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγική σε επίπεδο βιομηχανίας και ΠΣ, λειτουργίες της Προμήθειας, της Παραγωγής, της Διανομής, του Ελέγχου Ποιότητας και της Συντήρησης μιας βιομηχανικής επιχείρησης)
3. Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS, WMS)
4. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP, CRM)
5. IoT και Blockchain Technology
6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
7. Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις
8. Πληροφορία, Θέματα Διαλειτουργικότητας και Λήψη Αποφάσεων
9. Εναλλακτικές Πτυχές ΠΣ (Ηθική, Κοινωνικές Πτυχές, Πνευματικά δικαιώματα), Οργανωτικός Ανασχεδιασμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα
10. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων - Μεθοδολογίες (Κύκλος ανάπτυξης ΠΣ)-UML
11. Παράγοντες Επιτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (Αξιολόγηση ΠΣ, Ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων)
12. Διαχείριση Γνώσης και Πληροφοριακά Συστήματα (Δημιουργία και μετάδοση γνώσης μέσω πληροφοριακών συστημάτων, Δείκτες παραγωγικότητας και knowledge work, Executive information systems)
13. Διεθνής Στρατηγική Οργανισμών και Πληροφοριακά Συστήματα (Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων).
Εργαστήριο/ΑΠ/Project: Γλώσσες Διαδικτύου, Τεχνολογίες Διαδικτύου, UML, Εγκατάσταση ΠΣ και Διαχείριση ΠΣ, Σχεδιασμός ΠΣ, Εργαλεία ΠΣ, Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών (Crystall Reports, PowerBI, Dashboards, HTML, CSS, PHP, Backend και Front end με χρήση framework)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Περιλαμβάνεται η ανάλυση της προσφοράς-ζήτησης εμπορευμάτων, η θεωρία του καταναλωτή και η θεωρία της επιχείρησης. Επίσης καλύπτονται θέματα μακροοικονομίας για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της απασχόλησης, το ρόλο των επενδύσεων και την επίδραση των διεθνών συναλλαγών.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1 .Εισαγωγικές έννοιες. Βασικές αρχές λειτουργίας, είδη και εφαρμογές ρευστοδυναμικών μηχανών. Ορισμός υδροδυναμικών και θερμικών μηχανών.
2. Υδροδυναμικές μηχανές. Τύποι και λειτουργία αντλιών.
3. Υδραυλικός, ογκομετρικός, μηχανικός και ολικός βαθμός απόδοσης αντλίας.
4. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας. Επιλογή αντλίας.
5. Αντλητική εγκατάσταση. Το φαίνομενο της σπηλαίωσης.
6. Τύποι και λειτουργία υδροστροβίλων. Τρίγωνα ταχυτήτων. Βαθμοί απόδοσης και απώλειες. Νόμοι ομοιότητας και αδιάστατοι παράμετροι.
7 .Ιστορική εξέλιξη ΜΕΚ. Κύριες κατηγορίες, κατασκευαστική μορφή, υλικά και ονοματολογία εξαρτημάτων.
8. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας εμβολοφόρων ΜΕΚ.
9. Δυνάμεις και ροή αυτών μέσα από τα διάφορα τμήματα της μηχανής: δυνάμεις από αέρια, δυνάμεις από μάζες, ανάλυση των δυνάμεων σε αρμονικές, εξουδετέρωση των δυνάμεων, ζυγοστάθμιση.
10. Θερμοχημεία καύσιμων μιγμάτων αέρα-καυσίμου.
11. Συστήματα άμεσης και έμμεσης έγχυσης σε κινητήρες βενζίνης και diesel.
12. Τριβές και λίπανση εμβολοφόρων ΜΕΚ.
13. Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης. Σχηματισμός ρύπων σε κινητήρες βενζίνης και diesel.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή
2) Στοιχεία δυναμικής κίνησης οχημάτων
3) Μη ευθύγραμμη κίνηση οχημάτων
4) Σύνδεση τροχών
5) Συστήματα ανάρτησης
6) Σύστημα διεύθυνσης οχημάτων
7) Συστήματα υποβοήθησης οχημάτων
8) Συστήματα πέδησης
9) Ενίσχυση δύναμης πέδησης
10) Υδραυλικά συστήματα πέδησης
11) Πνευματικά συστήματα πέδησης
12) Βλάβες και διάγνωση αυτών
13) Συντήρηση συστημάτων οχημάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Z' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Εισαγωγή και βασικές αρχές εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics Συστήματα σχεδιασμού και ελέγχου δραστηριοτήτων Διαδικασία απόκτησης πρώτων υλών Επεξεργασία παραγγελιών Διαχείριση αποθεμάτων Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές Ανάπτυξη προϊόντων Συστήματα φυσικής διανομής και μεταφοράς αγαθών Διαχείριση και έλεγχος αποθηκών και κέντρων διανομής Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας Εφαρμογές της RFID τεχνολογίας στη διαχείριση και έλεγχο εφοδιαστικής αλυσίδας Εισαγωγή στα ανθρωπιστικά logistics Μελέτη βιομηχανικών εφαρμογών.

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή, σημασία, παραδείγματα
2. Τεχνικές παράλληλης κατασκευής νανοσυστημάτων
3. Τεχνικές σειριακής κατασκευής νανοσυστημάτων
4. Αυτο-οργάνωση και εξωτικές μέθοδοι υλοποίησης
5. Δυνατότητες bottom-up και μοριακή νανοτεχνολογία
6. Νανοηλεκτρονική ενός ηλεκτρονίου
7. Κβαντικοί υπολογιστές
8. Σπιντρονική
9. Νανοσωλήνες άνθρακα
10. Υλικά δύο διαστάσεων: Γραφένιο και MoS2
11. Εφαρμογές υλικών νανοτεχνολογίας
12. Τεχνικές μικροσκοπίας
13. Πρόσβαση, υπαρκτές τεχνολογίες και οδικός χάρτης

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Φυσικές διεργασίες, φυσικές διεργασίες διαχωρισμού, ταξινόμηση
Χημικές διεργασίες, Χημικοί αντιδραστήρες, ταξινόμηση
Αρχές διατήρησης μάζας, ενέργειας, παραδείγματα εφαρμογής σε απλές φυσικές διεργασίες διαχωρισμού
Κλασματική απόσταξη, λειτουργία, εξοπλισμός, εισαγωγή στον έλεγχο
Μαθηματική μοντελοποίηση κλασματικής απόσταξης σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας
Βασικός σχεδιασμός στήλης κλασματικής απόσταξης
Βασικοί τύποι χημικών αντιδραστήρων, χρήση, λειτουργία
Μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων με βάση τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή: ηλεκτρονική διαχείριση ενέργειας και συστήματα - εφαρμογές
2. Συστήματα μετατροπής ισχύος ηλεκτροκίνησης οχημάτων
3. Μετατροπείς πηγής ρεύματος - εφαρμογές
4. Διακοπτικά τροφοδοτικά ισχύος (switching mode power supplies)
5. Τεχνολογίες και χαρακτηριστικά UPS
6. Πολυεπίπεδοι μετατροπείς ισχύος (multilevel converters) - τεχνολογίες και εφαρμογές στη βιομηχανία
7. Ανάλυση χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος στις βιομηχανίες: διαταραχές τάσης, συχνότητας, θέματα αρμονικών
8. Τεχνολογίες φίλτρων αρμονικών - παθητικά και ενεργά φίλτρα σε βιομηχανικές εφαρμογές
9. Ηλεκτρονικός Έλεγχος αέργου ισχύος (TSC, static var compensators) συστημάτων παραγωγής
10. Επαγωγική θέρμανση (induction heating) - εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής
11. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας: συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
12. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας: συστήματα BMS
13. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας : Διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1 - Βασικές έννοιες
1.1 Εισαγωγή στον μαθηματικό προγραμματισμό
1.2 Αναγκαίες συνθήκες για τοπικά ελάχιστα με και χωρίς περιορισμούς
1.3 Πολλαπλασιαστές Lagrange
1.4 Συνθήκες ΚΚΤ (Karush-Kuhn-Tucker)
1.5 Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και κριτήρια τερματισμού
2 - Γραμμικός προγραμματισμός
2.1 Εισαγωγή
2.2 Γραφική επίλυση και γεωμετρική ερμηνεία
2.3 Η μέθοδος Simplex
2.4 Δυϊκότητα
2.5 μετατροπή σε κανονική μορφή
2.4 Aντιπροσωπευτικά παραδείγματα και επίλυση με MATLAB
3 - Βελτιστοποίηση δικτύων
3.1 Ορισμοί και εισαγωγή στην θεωρία δικτύων
3.2 Πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής και ελάχιστο συνδετικό δένδρο
3.4 Πρόβλημα μέγιστης ροής
3.5 Παραδείγματα και επίλυση με MATLAB
4 - Ακέραιος προγραμματισμός
4.1 Μέθοδος επίπεδων τομών (cutting planes)
4.2 Μέθοδος κλάδου και ορίου (branch and bound)
4.3 Δυαδικός προγραμματισμός
4.4 Μικτός ακέραιος προγραμματισμός
4.5 Aντιπροσωπευτικά παραδείγματα και επίλυση με MATLAB
5 - Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς
5.1 Μέθοδοι πολυωνυμικών προσεγγίσεων
5.2 Μέθοδος Newton
5.2 Μέθοδος Marquardt
5.3 Μέθοδοι quasi-Newton
6 - Μη γραμμικός προγραμματισμός
6.1 Μέθοδοι συναρτήσεων ποινής
6.2 Μέθοδοι διαδοχικών γραμμικών προσεγγίσεων
6.3 Μέθοδοι τετραγωνικού προγραμματισμού
6.4 Επίλυση προβλημάτων με το MATLAB

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
C.1 Εισαγωγή στον Διανυσματικό Έλεγχο (Vector Control ή Field Oriented Control-FOC), Αρχή Λειτουργίας του Διανυσματικού ελέγχου,
C.2 Συστήματα Αναφοράς (abcs, αβ0s, dq0s και γδ0s), Μετασχηματισμοί Clark και Park),
C.3 Έλεγχος Ρεύματος / Ροπής και Έλεγχος Ροής, Ταξινόμηση Διανυσματικού Ελέγχου (Indirect FOC και Direct FOC),
C.4 Διανυσματικός Έλεγχος Ασύγχρονων και Σύγχρονων Μηχανών (Έλεγχος Ταχύτητας και Ροπής),
C.5 Πλεονεκτήματα Διανυσματικού Ελέγχου (Απόκριση και Ευρωστία Ελέγχου, Έλεγχος Ροπής σε Ευρεία Περιοχή Ταχυτήτων),
C.6 Έλεγχος Μέγιστης Ροπής ανά Ampere (MTPA), Επέκταση της Περιοχής των Ταχυτήτων,
C.7 Εξασθένιση Ροής ή Πεδίου (Flux or Field Weakening),
C.8 Μετατροπείς Ηλεκτρικής Ισχύος, Τριφασικοί Αναστροφείς (3-phase inverters), Διαμόρφωση Sinusoidal PWM (Simulink Model of Inverter),
C.9 Διαμόρφωση Space Vector PWM (SVPWM), Σύγκριση Space Vector και Sinusoidal PWM,
C.10 Παρατηρητές Καταστάσεων, Έλεγχος Χωρίς Αισθητήρες.
Εργαστηριακές ασκήσεις:
C.11 Ανάλυση της δομής του Διανυσματικού Ελέγχου με Matlab/Simulink, Park Transformation και Inverse Park Transformation,
C.12 Εφαρμογή Μαθηματικών Μοντέλων των Ασύγχρονων και Σύγχρονων Ηλεκτρικών Μηχανών, Ελεγκτές Ρευμάτων, Ροής και Ροπής, Υπολογισμός Γωνιακής Θέσης και Ταχύτητας, Ελεγκτής Ταχύτητας,
C.13 Ανάλυση και Αξιολόγηση αποτελεσμάτων παρουσία διαταραχών. Εξομοίωση Παρατηρητών Καταστάσεων Ηλεκτρικών Μηχανών, Εκτίμηση Ροής και Ροπής, Εκτίμηση Γωνιακής Θέσης και Ρευμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Στοιχεία Ηλεκτρονικού Σχεδίου Αυτοκινήτου: Σύμβολα, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, αισθητήρες, επενεργητές, συστήματα ελέγχου, ολοκληρωμένα κυκλώματα οχήματος.
2. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου: δομικά στοιχεία, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες λειτουργίες. Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Στοιχεία αισθητήρων και επενεργητών.
3. Σύστημα διαχείρισης κινητήρα: ρόλος ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινητήρα, χρονική εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου, παραλλαγές συστημάτων Jetronic, Motronic.
4. Σύστημα ελέγχου κινητήρα: Σύστημα ελέγχου κινητήρα Jetronic (δομή, αισθητήρες, επενεργητές, χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα)
5. Σύστημα ελέγχου κινητήρα: Σύστημα ελέγχου κινητήρα Motronic (δομή, αισθητήρες, επενεργητές, χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα).
6. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ελέγχου κινητήρα. Μετρήσεις αισθητήρων, χαρακτηριστικά κυκλώματα λήψης σημάτων.
7. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ελέγχου κινητήρα. Μετρήσεις επενεργητών, χαρακτηριστικά κυκλώματα οδήγησης επενεργητών.
8. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS, κυκλώματα ελέγχου, υδραυλικό κύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, χαρακτηριστικά και παραλλαγές.
9. Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας: Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ελαστικών (TCS) και ελέγχου ευστάθειας οχήματος (ESP), κυκλώματα ελέγχου, υδραυλικό κύκλωμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, χαρακτηριστικά και παραλλαγές.
10. Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Λειτουργία ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, παραγωγή και μέτρηση χαρακτηριστικών σημάτων.
11. Διάγνωση επί οχήματος. Onboard diagnosis (OBD). Αξιοπιστία λειτουργίας και διαδικασία διάγνωσης.
12. Εργαστηριακή εφαρμογή διάγνωσης επί οχήματος. Χρήση διαγνωστικών μηχανημάτων σε οχήματα. Από τη διάγνωση στην επίλυση.
13. Προσομοίωση λειτουργίας ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Έλεγχος αξιοπιστίας. Διαδικασίες Model in the Loop (MiL), Software in the Loop (SiL), Hardware in the Loop (HiL).

ΣΑΕ ΙΙΙ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1 - Εισαγωγή στην σχεδίαση ελεγκτών
1.1 Βασικές προδιαγραφές στο πεδίο του χρόνου
1.2 Τύποι ελεγκτών-αντισταθμιστών
1.3 Κατηγορίες προβλημάτων ελέγχου
1.4 Διαγράμματα βαθμίδων κλειστού βρόχου με διάφορες εισόδους
1.5 Επίδραση διαταραχών, θορύβου και συναρτήσεις ευαισθησίας
2 - Βασικά εργαλεία σχεδίασης
2.1 Γεωμετρικός τόπος ριζών
2.2. Διαγράμματα Bode
3 - Σχεδίαση μετόπο ριζών
3.1 Eλεγκτές-αντισταθμιστές προπορείας/καθυστέρησης φάσης
3.2 Eλεγκτές-αντισταθμιστές δύο όρων (PI,PD)
3.3 Eλεγκτές-αντισταθμιστές τριών όρων (PID)
4 - Σχεδίαση στο πεδίο της συχνότητας
4.1 Βασικές προδιαγραφές στο πεδίο της συχνότητας
4.2 Eλεγκτές-αντισταθμιστές προπορείας/καθυστέρησης φάσης
4.3 Eλεγκτές-αντισταθμιστές δύο όρων (PI,PD)
4.4 Eλεγκτές-αντισταθμιστές τριών όρων (PID)
5- Εμπειρική και ημιεμπειρική σχεδίαση
5.1 Σχεδίαση ελεγκτών τριών όρων (PID) με κανόνες
Ziegler Nichols, Cohen-Coon, CHR
5.2 Αυτορύθμιση με ηλεκτρονόμο (relay feedback tuning)
6-Ειδικά θέματα σχεδίασης
6.1 Φίλτρο εγκοπής (Notch filter)
6.2 Συνδυασμός Notch με PI/PID (ολοκληρωτική δράση)
6.3 Εναλλακτικές μορφές υλοποίησης αλγορίθμου τριών όρων
(παράλληλη, σειριακή, πρακτική)
6.4 Πρακτικοί περιορισμοί και τεχνικές επίλυσης
(integrator windup, derivative filter, bumpless transfer)
7- Ελεγκτές με πρόσθετους βαθμούς ελευθερίας
7.1 Σχεδίαση ελεγκτών δύο βαθμών ελευθερίας (prefilter,cascade)
7.2 Σχεδίαση τροποποιημένων ελεγκτών με πρόσθετα χαρακτηριστικά
8 - Προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου
8.1 Υλοποίηση με ενεργά και παθητικά στοιχεία
8.2 Εφαρμογές σε περιβάλλον MATLAB/SIMULINKμε έμφαση σε
σερβοκινητήρια συστήματα

H' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1 - Μοντελοποίηση συστημάτων
1.1 Περιγραφή δυναμικών συστημάτων (είσοδοι, έξοδοι, διαταραχές)
1.2 Εξαγωγή μαθηματικού μοντέλου με τις βασικές αρχές
(ηλεκτρικά, μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά, θερμικά, υδραυλικά)
1.3 Μοντέλα πεδίου συχνότητας
1.3 Γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα χώρου καταστάσεων
1.4 Τεχνικές γραμμικοποίησης μη γραμμικών συστημάτων
2 - Αναγνώριση συστημάτων
2.1 Εισαγωγή στις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων
2.2 Προσάρτηση μοντέλων στα δεδομένα εισόδου-εξόδου
2.3 Εκτίμηση παραμέτρων παραμετρικών μοντέλων
2.4 Επιλογή σημάτων εισόδου (βηματική,PRBS, λευκός θόρυβος)
2.5 Aντιπροσωπευτικά παραδείγματα και επίλυση με MATLAB
3 - Προσομοίωση συστημάτων
3.1 Προσομοίωση και μοντέλα συστημάτων
3.2 Τύποι προσομοίωσης
3.3 Μοντελοποίηση συνεχών συστημάτων
3.4 Προσομοίωση μέσω εξισώσεων και μπλόκ διαγραμμάτων
3.5 Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων
3.6 Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης
3.7 Μοντέλα προσομοίωσης στο περιβάλλον MATLAB/SIMULINK
3.8 Μέθοδοι δειγματοληψίας
3.9 Γεννήτριες τυχαίων αριθμών
3.10 Μέθοδος Monte Carlo
3.11 Ανάλυση αποτελεσμάτων
3.12 Προσομοίωση εξειδικευμένων συστημάτων (αποθεμάτων, παραγωγής και ουρών αναμονής)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
A.1 Εισαγωγή στα Ασύρματα Δίκτυα,
A.2 Τεχνολογίες Ασύρματων LAN (Narrowband, Spread Spectrum, Frequency Hopping Spread Spectrum, Direct Sequence Spread Spectrum),
A.3 Wi-Fi, Πρότυπα IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b, 802.11g, Wireless LAN Frequency Spectrum),
A.4 Τρόποι Λειτουργίας Ad Hoc-Infrastructure, Συσκευές Δικτύωσης (Access Point, Router),
A.5 Απόδοση WLAN, Εφαρμογές Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων (Wireless Sensor Network),
A.6 Αρχιτεκτονικές, Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, Υπηρεσίες Δικτύου, Αρχιτεκτονική Κόμβων,
A.7 Ενέργεια και Δεδομένα, Συγκομιδή και Αποθήκευση Ενέργειας,
A.8 ISA100 Wireless, Wireless HART (ANSI/ISA-100.11a-2011), Wireless Systems for Industrial Automation: Process Control and Related Applications
A.9 Συμπίεση και Μετάδοση Δεδομένων, Διάγνωση Σφαλμάτων.
A.10 Διόρθωση Σφαλμάτων κατά την Μετάδοση Δεδομένων.
Εργαστηριακές ασκήσεις:
A.11 Ανάλυση της δομής πρωτοκόλλων επικοινωνίας των Ασύρματων Δικτύων (Wireshark),
Α.12 Δομή Κεφαλίδων των πρωτοκόλλων πολλαπλών επιπέδων (Wireshark),
Α.13 Πρωτοκόλλα Διαδικτύου και Μεταφοράς IP, TCP, UDP (Wireshark).

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Συστήματα αρίθμησης, κώδικες
2. Δομή Η/Υ
3. Είδη μνήμης, τρόποι διασύνδεσης μνημών
4. Δομή της CPU
5. Δομή μικροϋπολογιστών
6. Αποκωδικοποιητές διευθύνσεων
7. Κώδικας μηχανής και γλώσσες ανωτέρου επιπέδου
8. Δομή μικροελεγκτή, προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα.
9. Οι μνήμες του μικροελεγκτή και οι επιτρεπτές πράξεις
10. Διακλαδώσεις και σύνθετες αριθμητικές πράξεις
11. Έμμεση προσπέλαση μνήμης, υπορουτίνες
12. Δομές επανάληψης, εντολές ολίσθησης και περιστροφής
13. Σύγχρονες χρήσεις των μικροϋπολογιστών στην παραγωγή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1. Στοιχεία παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος. Γεννήτριες, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς. Επίπεδα τάσεων: Υψηλή τάση, Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση.
2.Ονομαστικά στοιχεία τριφασικών συστημάτων. Μετασχηματιστές 20/0.4 kV σε συνδεσμολογία Dyn. Σύστημα IT, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S. Γειώσεις.
3. Κίνδυνοι και προστασία από την ηλεκτροπληξία. Ασφαλή επίπεδα τάσης. Συχνά λάθη στις εγκαταστάσεις. Ορθή και εσφαλμένη ουδετέρωση. Ο αυτόματος διακόπτης διαφυγής ρεύματος.
4. Ασφάλεια κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Βηματική τάση, τάση αφής. Αναφορά σε πρότυπα και κανονισμούς: ΕΛΟΤ HD 384, Cenelec, IEC, ITU.
5. Τυπική διανομή ισχύος σε οικία και σε βιομηχανία. Μέσα ζεύξης, είδη διακοπτών, είδη ασφαλειών. Ρελέ
και επαφείς. Θερμικά και θερμομαγνητικά.
6. Υπολογισμός μέσων ζεύξης και προστασίας.
7. Εξαρτήματα πινάκων και εγκαταστάσεων αυτοματισμού: χρονικά ρελέ, τερματικοί διακόπτες, επαγωγικοί-χωρητικοί αισθητήρες, απαριθμητές, διάφορα είδη ηλεκτρονόμων, PLC.
8. Σήμανση και αρίθμηση επαφών. Σύμβολα σχεδίου. Μητρώο επαφών, ανάπτυξη σχεδίου σε μεγάλο πλήθος σελίδων με αναφορές σε ζυγούς τάσεων και κυκλωματικά στοιχεία.
9. Καλώδια ισχύος: οι βασικοί τύποι και η χρήση τους. Χρωματισμοί καλωδίων ισχύος. Καλωδιώσεις πινάκων αυτοματισμού. Τύποι και χρώματα αγωγών στο εσωτερικό των πινάκων.
10. Υπολογισμός αντοχής καλωδίων, συνθήκες εγκατάστασης και μέθοδοι στήριξης, συνθήκες λειτουργίας, ηλεκτρική, θερμική, μηχανική καταπόνηση.
11. Παραδείγματα: απλά κυκλώματα αυτοματισμού, Υ/Δ, αναστροφή κινητήρα, κ.α.
12. Πιο σύνθετα προβλήματα αυτοματισμού με παραδείγματα σχεδίων.
13. Παρουσίαση προτύπων εγκαταστάσεων με προβολέα. Σχολιασμός επί της ορθής πρακτικής στην κατασκευή πινάκων αυτοματισμού και εγκαταστάσεων.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
1) Oρισμός και ιστορική εξέλιξη αριθμητικού ελέγχου. Ορισμός και διαφορές προσθετικών και αφαιρετικών κατεργασιών.
2) Τύποι και δομή σύγχρονων εργαλειομηχανών, χρήση των εργαλειομηχανών CNC.
3) Συστήματα συντεταγμένων εργαλειομηχανών.
4) Υπολογισμός συνθηκών κατεργασίας (ταχύτητα κοπής, πρόωση, βάθος κοπής).
5) Δομή προγράμματος κατά την τόρνευση.
6) Δομή προγράμματος κατά το φρεζάρισμα.
7) Εντολές G/M κατά την τόρνευση και το φρεζάρισμα.
8) Γεωμετρική αντιστάθμιση κατά το φρεζάρισμα.
9) Αντιστάθμιση κατά το φρεζάρισμα.
10) Χρήση υποπρογράμματος στον προγραμματισμό.
11) Κύκλοι κατεργασίας στην τόρνευση.
12) Κύκλοι κατεργασίας στο φρεζάρισμα.
13) Δημιουργία CAM μοντέλου βάσει του αντίστοιχου CAD. Προσομοίωση στην οθόνη του Η/Υ των φάσεων κατεργασίας του εξαρτήματος (3D απεικόνιση εξαρτήματος και διαδρομή εργαλείων).

LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
"Διοίκηση Logistics-εννοιολογική προσέγγιση Σχεδιασμός, διαχείριση, λειτουργία αποθηκών Πρόβλεψη απαιτήσεων συστήματος Logistics Εξυπηρέτηση πελατών Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Logistics Σύγχρονα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Logistics Σχεδιασμός δικτύου και οργάνωση συστημάτων Logistics Ανάθεση δραστηριοτήτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε τρίτους Logistics, Ηλεκτρονικό Εμπόριο Η έννοια των μεταφορών και η τυποποίηση των μέσων μεταφοράς και διανομής σε μία εφοδιαστική αλυσίδα Η τυποποίηση των μέσων μεταφοράς και διανομής Μοναδοποιήση Φορτίων Συνδυασμένες Μεταφορές Οργανωτές Συνδυασμένων Μεταφορών"

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγικες εννοιες, Οι έννοιες του συστήματος και του μοντέλουΤαξινόμηση μεταβλητών Η έννοια της ρύθμισης
2. Μαθηματικη μοντελοποιηση συστηματων διεργασιων, Η διαδικασία μοντελοποίησης, ιατύπωση μαθηματικού μοντέλου Χαρακτηριστικά μαθηματικά μοντέλα διεργασιών
3. Μοντελα χωρου καταστασης και συναρτησεις μεταφορας: Εισαγωγή - Ανάλυση Εννοιών, Γραμμικοποίηση, Αναγωγή σε μοντέλο χώρου κατάστασης, Μοντέλα Εισόδου - Εξόδου, υπολογισμός των συναρτήσεων μεταφοράς, Υπολογισμός απόκρισης συγκεντρωτικού δυναμικού μοντέλου
4. Κλειστος βροχος: Εισαγωγή, Στοιχεία βρόχου ρύθμισης (αισθητήρες, μετατροπείς, ρυθμιστές, τελικά στοιχεία βρόχου ρύθμισης), Eύρεση συναρτήσεων μεταφοράς των στοιχείων του βρόχου ρύθμισης και του απλού κλειστού βρόχου ανάδρασης
5. Αναλογικη - ολοκληρωτικη - διαφορικη δραση: Η Δράση του PID Ρυθμιστή, Επιλογή Παραμέτρων Ρυθμιστών (Tuning ρυθμιστών), Ημι-εμπειρικές Τεχνικές, Τεχνική Ziegler - Nichols, Τεχνική Cohen - Coon (Μέθοδος της Καμπύλης Αντίδρασης), Συστηματικές Μέθοδοι, Εμπειρικές σχέσεις που βασίζονται σε ολοκληρωτικά κριτήρια για διεργασίες που μπορούν να προσεγγισθούν με συναρτήσεις μεταφοράς πρώτης τάξης με νεκρό χρόνο
6. Συνθεση ρυθμιστων αναδρασης (Μodel based control), Ευστάθεια, μηδενική μόνιμη απόκλιση, καλύτερη δυνατή δυναμική απόκριση
7. Ρυθμιση προδρασης: Εισαγωγή στη Ρύθμιση Πρόδρασης, Ρύθμιση Πρόδρασης / Ανάδρασης
8. Ρυθμιση συστοιχιας: Εισαγωγή, Ανάλυση και Σχεδιασμός Ρυθμιστών που Εμπλέκονται σε Ρύθμιση Συστοιχίας
9. Ρυθμιση συστηματων πολλαπλων μεταβλητων εισοδου - εξοδου (πεπε): Εισαγωγή, Αποκρίσεις συστημάτων ΠΕΠΕ, Ρύθμιση Συστημάτων Πολλών Μεταβλητών με Ρυθμιστές, Μιας Μεταβλητής Εισόδου - Μιας Μεταβλητής Εξόδου, Ρύθμιση Πολλών Μεταβλητών Εισόδου - Πολλών Μεταβλητών Εξόδου
10. Ειδικες περιπτωσεις ρυθμισης συστηματων πολλαπλων μεταβλητων: Συστήματα με κοινή τη μεταβλητή χειρισμού, Συστήματα με κοινή μέτρηση και περισσότερες μεταβλητές χειρισμού, Ρύθμιση λόγου

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων: διακριτά και συνεχή συστήματα, στάδια επίλυσης, βαθμοί ελευθερίας, εξισώσεις ισορροπίας, μέθοδος των μετατοπίσεων, μητρωϊκή ανάλυση κατασκευών, κατάστρωση ολικών μητρώων, συνοριακές συνθήκες, διανύσματα φόρτισης, αρχή της ελάχιστης ολικής δυναμικής ενέργειας, μέθοδος Galerkin.
Ανάλυση μονοδιάστατων προβλημάτων:γραμμικά, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στοιχειά, συναρτήσεις μορφής, τοπικό και γενικό σύστημα συντεταγμένων, αξονικό, στρεπτικό και καμπτικό πεπερασμένο στοιχείο, μητρώο στιβαρότητας, διανύσματα φόρτισης, μετασχηματισμός συντεταγμένων, δικτυώματα, πλαίσια.
Ανάλυση δισδιάστατων προβλημάτων: τριγωνικά και τετράπλευρα στοιχεία, μεμβράνη, πλάκα, κέλυφος, υπολογισμός τάσεων και παραμορφώσεων, ισοπαραμετρικά στοιχεία.
Τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία: τετράεδρο πεπερασμένο στοιχείο, ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων, εξάεδρα στοιχεία, μητρώο στιβαρότητας και διανύσματα φόρτισης, τρισδιάστατα προβλήματα μηχανικής στερεών σωμάτων.
Δυναμική ανάλυση κατασκευών: εξισώσεις κινήσεις πεπερασμένων στοιχείων, μητρώο μάζας, υπολογισμός ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών, συνεπές και διακριτό μητρώο μάζας.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Μηχανική συμπεριφορά του εδάφους.
2. Κίνηση τροχοφόρων, αντίσταση κύλισης, ολίσθηση και δύναμη πρόωσης τροχού.
3. Πλαγιοδρόμηση.
4. Κίνηση ερπυστριοφόρων. Κατασκευαστική διαμόρφωση ερπυστριών.
5. Αντίσταση κύλισης ερπύστριας, ολίσθηση και δύναμη πρόωσης ερπύστριας.
6. Κινητήρας, ρύθμιση στροφών, διήθηση του αέρα. Συμπλέκτης, υδραυλικός μετατροπέας ροπής, υδραυλική πέδη.
7. Μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, πολλαπλής επιλογής, αλλαγής ταχυτήτων υπό φορτίο, κιβώτια με υδραυλικό μετατροπέα ροπής και διαίρεση ισχύο.
8. Υδροστατικά κιβώτια ταχυτήτων, διατάξεις και λειτουργία. Συνεργασία μηχανής - υδροστατικού κιβωτίου. Υδροστατικά - μηχανικά κιβώτια με διαίρεση ισχύος.
9. Δυναμοδότης, κιβώτιο διανομής, κεντρικοί άξονες.
10. Διαφορικά, ελεύθερα και περιορισμένου διαφορισμού, με κωνικές και πλανητικές οδοντώσεις.
11. Διαφορικά ευαίσθητα σε διαφορά ροπής και ευαίσθητα σε διαφορά στροφών. Άξονες και ακραίες μεταδόσεις.
12. Υδρομηχανικά και υδροστατικά συστήματα διεύθυνσης.
13. Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα πέδησης, φρένo διαρκείας.

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή στην μηχατρονική
2.Εφαρμογές συστημάτων μηχατρονικής
3.Χρήσεις συστημάτων μηχατρονικής
4.Ανάλυση συστημάτων μηχατρονικής
5.Χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών
6.Χρήση μηχανολογικών υποσυστημάτων
7.Ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών για μηχατρονικά συστήματα
8.Προγραμματισμός συστημάτων μηχατρονικής
9.Σχεδίαση συστήματος μηχατρονικής
10.Προσομοίωση συστήματος μηχατρονικής
11.Βελτιστοποίηση συστημάτων μηχατρονικής
12.Υλοποίηση και έλεγχος μηχανοτρονικών συστημάτων
13.Αξιολόγηση συστημάτων μηχατρονικής

ΑΥΤΟΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή -Επίπεδα Αυτονομίας
2. IntraLogistics - Indoor Vehicles
3. Outdoor Vehicles
4. Chassis/Hardware/Software Requirements and Sensors
5. Προσομοίωση Αυτοοδηγούμενων Συστημάτων (2D πχ ARENA)
6. ROS - Ανάλυση συστήματος
7. SLAM-OGM creation Rviz
8. Gazebo
9. Υπολογιστικά μοντέλα. Βασικές έννοιες αλγορίθμων και δομών δεδομένων
10. Αλγόριθμοι Γράφων/Δέντρων (eg Depth First Search)
11. Αλγόριθμοι κίνησης (eg Dijkstra, A*, D*, D-light κλπ)
12. Αλγόριθμοι ( planning - scheduling eg ACO)
13. Μελέτες Περίπτωσης
Εργαστήριο/ΑΠ/Project: C++, Python, Raspberry, chassis, Προσομοίωση

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή: Είδη ΑΠΕ, η σημασία των ΑΠΕ για την οικονομία και το περιβάλλον, ανασκόπηση της Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Ελληνικής κατάστασης.
2.Συστήματα κατανεμημένης παραγωγής (distributed generation), εξέλιξη και χρήση στο σύγχρονο πλέγμα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
3.Ηλιακή Ενέργεια: βασικές έννοιες ποσοτικού προσδιορισμού ηλιακής ακτινοβολίας, το ηλιακό κελί (solar cell), Φ/Β πάνελ (χαρακτηριστικές λειτουργίας), βασικές εξισώσεις
4.Αιολική ενέργεια: βασική περιγραφή, ποσοτικός προσδιορισμός, είδη και μέρη ανεμογεννητριών
5.Υδροηλεκτρική ενέργεια: βασική περιγραφή, τύποι υδροστροβίλων και χαρακτηριστικά λειτουργίας
6.Ενέργεια από βιομάζα: είδη βιομάζας, σύσταση και ενεργειακό περιεχόμενο.
7.Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας: βασικοί τύποι συσσωρευτών και χαρακτηριστικά αυτών, άλλα συστήματα αποθήκευσης (υπερ-πυκνωτές, σφόνδυλοι, αποθήκευση σε υπεραγώγιμα υλικά, συστήματα παραγωγής και χρήσης υδρογόνου).
8.Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά: σύνδεση συστοιχιών, συστήματα στήριξης, συστήματα διασύνδεσης (balance-of-system, BOS), σχεδίαση, παραδείγματα, εφαρμογές.
9.Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με ανεμογεννήτριες: έδραση, συστήματα διασύνδεσης (balance-of-system, BOS), σχεδίαση, παραδείγματα, εφαρμογές.
10.Συστήματα υδροηλεκτρικής ενέργειας: βασικά τμήματα ενός σταθμού παραγωγής, διασύνδεση συστημάτων, παραδείγματα
11.Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα: βασικά τμήματα ενός σταθμού παραγωγής με βιομάζα, θερμοδυναμικοί κύκλοι, παραδείγματα.
12.Συστήματα γεωθερμίας: βασικά τμήματα - παραδείγματα
13.Συνδυασμός συστημάτων ΑΠΕ: αυτόνομα συστήματα παραγωγής, σχεδιασμός, παραδείγματα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Κινηματική και κινητική του οχήματος: σύστημα αναφοράς, μεταβλητές κίνησης, εξισώσεις κίνησης, δυναμικά φορτία αξόνων, αεροδυναμικά φορτία, αντίσταση κύλισης.
Επίδοση οχήματος κατά την επιτάχυνση: διαγράμματα ροπών και ισχύος του κινητήρα, δύναμη έλξης οχήματος.
Επίδοση οχήματος κατά την επιβράδυνση: δυνάμεις πέδησης, φρένα, συντελεστής πέδησης ,συντελεστής τριβής οδοστρώματος – ελαστικού, συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS, διαγράμματα κατανομής δυνάμεων πέδησης, βαθμός απόδοσης συστήματος πέδησης, σχεδιασμός συστήματος πέδησης.
Γεωμετρία του συστήματος ανάρτησης: βαθμοί ελευθερίας κίνησης, θέση κέντρου μάζας οχήματος, αντιβύθιση και αντιανύψωση, στιγμιαίο κέντρο περιστροφής ανάρτησης, κέντρο και άξονας διατοίχισης, σχεδιασμός του συστήματος ανάρτησης.
Δυναμική ανάλυση του συστήματος ανάρτησης οχήματος: δυναμικό μοντέλο συστήματος ανάρτησης οχήματος, δυναμικό μοντέλο ελαστικών, πηγές διέγερσης οχήματος, απόσβεση συστήματος ανάρτησης, χαρακτηριστικά του αποσβεστήρα, διαγράμματα δύναμης-παραμόρφωσης αποσβεστήρα, αναπήδηση και πρόνευση οχήματος, ενεργό και παθητικό σύστημα ανάρτησης, προσδιορισμός της διάρκειας έκθεσης του οδηγού σε μηχανικές ταλαντώσεις.
Δυναμική του οχήματος κατά την στροφή: γωνίες διεύθυνσης, γωνία Ackerman, δυνάμεις ελαστικού, υποστροφική, ουδέτερη και υπερστροφική συμπεριφορά οχήματος, χαρακτηριστικές τιμές ταχύτητας στροφής, γωνία πλαγιολίσθησης, στατικό περιθώριο, επίδραση του συστήματος ανάρτησης, ροπή ανατροπής οχήματος, επίδραση του συστήματος ανάρτησης, μοντέλα ανατροπής οχήματος, μέτρηση της υποστροφικής συμπεριφοράς.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1) Εισαγωγή
2) Εγκρίσεις Οχημάτων
3) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
4) Μετατροπέας Στροφών
5) Αρχή λειτουργίας συμπλέκτη τριβής
6) Κιβώτια μετάδοσης κίνησης
7) Δυνάμεις αντίστασης πρόωσης
8) Μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων
9) Πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων
10) Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
11) Κιβώτια ταχυτήτων συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης
12) Άξονες μετάδοσης κίνησης και αρθρωτοί σύνδεσμοι
13) Διαφορικά συστήματα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1 – Εισαγωγικά
1.1 Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου με Η/Υ
1.2 Ο μετασχηματισμός Ζ και ο αντίστροφος Μ/Σ Ζ
1.3 Δειγματοληψία και συγκράτηση
1.4 Διαγράμματα βαθμίδων
2 – Ανάλυση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου
2.1 Παλμικές Συναρτήσεις μεταφοράς διακριτού χρόνου
2.2 Τόπος Ριζών και θέσεις πόλων στο διακριτό
2.3 Σφάλματα μόνιμης κατάστασης στο διακριτό
2.4 Αρμονική απόκριση συστημάτων διακριτού χρόνου
2.5 Κανόνες επιλογής της περιόδου δειγματοληψίας
2.6 Σχεδίαση φίλτρων κατά της αλίασης (antialiasing)
2.7 Κριτήρια ευστάθειας στο διακριτό (τροπ. Routh, Jury)
3 – Υλοποίηση ψηφιακών ελεγκτών
3.1 Εξισώσεις διαφοράς
3.2 Κώδικας διακριτής μορφής αλγορίθμου
4 – Σχεδίαση με διακριτοποίηση αναλογικής σχεδίασης
4.1 Μετατροπή προδιαγραφών από το συνεχές στο διακριτό
4.2 Μέθοδοι διακριτοποίησης
5– Απευθείας ψηφιακή σχεδίαση
5.1 Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών τριών όρων (PID)
5.2 Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών με τοποθέτηση πόλων και κατάργηση
5.3 H μέθοδος του Ragazzini
6–Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης
6.1 Διακριτοποίηση στον χώρο κατάστασηςr
6.2 Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα στο διακριτό
6.3 Σχεδίαση με τοποθέτηση πόλων στο διακριτό
6.4 Παρατηρητές κατάστασης στο διακριτό
7– Σχεδίαση βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών
7.1 Σχεδίαση βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών τύπου deadbeat
7.2 Σχεδίαση βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών τύπου ripple-free deadbeat
8 – Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου
8.1 Διακριτά και υβριδικά διαγράμματα προσομοίωσης
8.2 Εφαρμογές σε περιβάλλον MATLAB/SIMULINK

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Εισαγωγή και ανάλυση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας Οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Είδη, περιεχόμενο, φύση, διαδικασίες, προέλευση και τυπολογία επιχειρηματικότητας. Ανάλυση παραδειγμάτων. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα, αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομικοτεχνικών μελετών. Πνευματικά δικαιώματα και Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Καινοτόμες Ιδέες. Δημιουργικότητα, ανταγωνισμός, τμηματοποίηση αγορών. Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, προώθηση πωλήσεων, αξιολόγηση επιχειρήσεων, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάπτυξη και αξιολόγηση στρατηγικής, χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
2. Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής
3. Δομημένες Αναπαραστάσεις (Πλαίσια, Οντολογίες)
4. Συστήματα Κανόνων
5. Χαρακτηριστικά, Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Γνώσης
6. Διαδικασία Ανάπτυξης, Μοντέλα, Εκμαίευση Γνώσης
7. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών
8. Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας
9. Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Μοντέλων Ποιοτική Συλλογιστική
10. Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Περιπτώσεων
11. Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης - Κατηγοριοποίηση / Διαμόρφωση
12. Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης - Διάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών
13. Σύστημα Κανόνων, Πρακτικό μέρος, Παραδείγματα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Η' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems)
2. Έργα και μεθοδολογία υλοποίησης Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων
3. Σχεδιασμός ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών σε παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις
4. Εκτέλεση και έλεγχος βασικών ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων με χρήση του Συστήματος Επιχειρησιακών Πόρων SAP
5. Διαχείριση Πωλήσεων
6. Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)
7. Διαχείριση Προμηθειών
8. Διαχείριση Παραγωγής
9. Κοστολόγηση
10. Διαχείριση Αποθεμάτων
11. Χρηματοοικονομική Διαχείριση
12. Διαχείριση Διανομών
13. Δημιουργία Αναφορών

Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 4 - ΕCTS: 5
Περίγραμμα
Ταξινόμηση ρομποτικών συστημάτων, Ρομποτικοί βραχίονες, Ρομποτικά δάκτυλα, Βαδιστικές διατάξεις, πολυκατευθυντικοί τροχοί, αυτοκαθοδηγούμενα ρομποτικά οχήματα, Ρομποτική κινηματική, Ρομποτική δυναμική, Θεωρία μηχανισμών, Αυτόματος έλεγχος κίνησης, Αυτόματος έλεγχος δύναμης, Αυτόματος έλεχγος ενδοτικότητας, Τροχιακή καθοδήγηση ρομπότ, Ρομποτική συναρμολόγηση RCC, Συνεργαζόμενα ρομποτικά συστήματα, Προγραμματισμός ρομπότ, Τεχνητή όραση, Νανορομποτική, Ιατρική Ρομποτική, Ποικίλες εφαρμογές ρομποτικής, Πλασματική πραγματικότητα και εφαρμογές αυτής.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
•Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση (έργο, δραστηριότητα, αλληλοσυσχετίσεις δραστηριοτήτων, τοξωτά και κομβικά δίκτυα)
•Τα Χαρακτηριστικά των Έργων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής (χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, κύκλος ζωής, στοιχεία κόστους, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός)
•Επίλυση Δικτύων (αλγόριθμοι επίλυσης τοξωτών και κομβικών δικτύων)
•Τεχνική PERT (κατανομή Β, κανονική κατανομή, χρήση στατιστικών πινάκων)
•Ελαχιστοποίηση Κόστους - Μέθοδος CPM (σχέση κόστους και διάρκειας δραστηριότητας, αλγόριθμος ελαχιστοποίησης κόστους, προσδιορισμός βέλτιστου χρόνου, μέθοδοι συμπίεσης διάρκειας έργων)
•Προγραμματισμός Δυναμικού (μεθοδολογίες προγραμματισμού δυναμικού, διάγραμμα Gantt, εφαρμογή heuristics, μέθοδοι εξομάλυνσης δυναμικού)
•Έλεγχος της Προόδου Εργου (εντοπισμός και μέτρηση χρονικών και οικονομικών αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό)
•Χρήση Λογισμικού για τη Διαχείριση Έργων (εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (MS-Project)
•Επίλυση Προβλημάτων και Μελετών Περίπτωσης Έργων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική
2. Φυσικοί πόροι και Αειφορία
3. Αέρια ρύπανση
4. Ποιότητα αέρα
5. Ρύπανση νερού
6. Ποιότητα νερού
7. Ρύπανση εδαφών
8. Απόβλητα στερεά - υγρά - αέρια
9. Ραδιενέργεια- Ραδιενεργά απόβλητα
10. Ενέργεια και περιβάλλον
11. Ανάλυση Κύκλου Ζωής
12. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης
13. Περιβάλλον και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικό - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση
2.Ο ανθρώπινος παράγοντας
3.Εργονομία
4.Το σύστημα αλληλεπίδρασης
5.Ανάλυση διεπαφών
6.Φωνητικές διεπαφές
7.Απτικές και μη διεπαφές
8.Brain Computer Interaction
9.Λοιπες μορφές αλληλεπίδρασης
10.Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας
11.Wearble τεχνολογίες
12.Ανάπτυξη διεπαφών
13.Αξιολόγηση διεπαφών

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Χρήση και είδη οχημάτων δομικών έργων, κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.
2. Οδοστρωτήρες, συμπύκνωση εδάφους και ασφάλτου.
3. Οδοστρωτήρες με κυλίνδρους και με ελαστικούς τροχούς. δόνηση και ταλάντωση των κυλίνδρων.
4. Ελκυστήρες, τροχοφόροι και ερπυστριοφόροι, βαθμός απόδοσης έλξης.
5. Συστήματα διεύθυνσης ερπυστριοφόρων ελκυστήρων.
6. Φορτωτές και συστήματα φόρτωσης.
7. Συστήματα πρόωσης τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων φορτωτών.
8. Προωθητές γαιών, κατασκευή και ρύθμιση της λεπίδας και του αναμοχλευτή.
9. Συστήματα μετάδοσης κίνησης και διεύθυνσης προωθητών γαιών.
10. Ισοπεδωτές γαιών, κατασκευή και ρύθμιση της λεπίδας.
11. Πλαίσιο, άξονες, συστήματα μετάδοσης κίνησης και διεύθυνσης ισοπεδωτών.
12. Εκσκαφείς, πλαίσιο και φορείο, σύστημα πρόωσης.
13. Συστήματα εκσκαφής και εργαλεία.

CIM - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1.Εισαγωγή στα CIM
2.Εφαρμογές
3.Ολοκλήρωση συστημάτων
4.Τεχνικές ολοκλήρωσης
5.Διασύνδεση PLC με Βάσεις δεδομένων
6.Διασύνδεση PLC με CNC εργαλειομηχανές
7.Ολοκλήρωση PLC με προγράμματα ERP
8.Ολοκλήρωση Η/Υ με συστήματα PLC, CNC, Ρομποτικά
9.Χρήση προγραμματισμού στα CIM συστήματα
10.Ανάπτυξη προγραμμάτων
11.Διασύνδεση με το διαδίκτυο
12.Καταγραφή και παρακολούθηση δεδομένων
13.Βιομηχανικές εφαρμογές

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
D.1 Μαθηματικά Μοντέλα 3-φασικών Ηλεκτρικών Μηχανών (Επαγωγική και Σύγχρονη),
D.2 Σύστημα Per Unit,
D.3 Απλά Ηλεκτρικά Ισοδύναμα Κυκλώματα, Έλεγχος και Περιορισμοί κατά την Λειτουργία,
D.4 Λειτουργία σε Μεταβατική και Σταθερή Κατάσταση σε σύστημα δύο αξόνων, V/f Έλεγχος,
D.5 Διαμόρφωση τετραγωνικών παλμών σε αναστροφείς τάσης (PWM inverters), Παραγωγή 3-φασικής τροφοδοσίας, Ανάλυση αρμονικών της τάσης τροφοδοσίας-οδήγησης, επιπτώσεις στην παραγόμενη ηλεκτρική ροπή,
D.6 Σφάλματα Ηλεκτρικών Μηχανών, Ταξινόμηση σφαλμάτων (ηλεκτρικά, μηχανικά κλπ.),
D.7 Ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλεκτρικών μηχανών σε διαφορετικές συνθήκες σφάλματος,
D.8 Προηγμένος έλεγχος συνθηκών λειτουργίας για διάγνωση σφάλματος, επεξεργασία σήματος, μετρήσεις μεταβλητών,
D.9 Διαδικασία προσδιορισμού και εκτίμηση σφάλματος (ανάλυση σήματος του ρεύματος, ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων, παρατηρητών μεταβλητών κλπ.),
Εργαστηριακές ασκήσεις:
D.10 Ανάλυση Σφάλματος μίας Φάσης, Βραχυκύκλωμα τμήματος του τυλίγματος,
D.11 Ανάλυση Σφάλματος Μαγνητικού Πεδίου Δρομέα,
D.12 Εξομοίωση Σφάλματος Ηλεκτρικής Μηχανής σε Matlab/Simulink
D.13 Ανάπτυξη Παρατηρητών Σφάλματος

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Συμπιεστές και στρόβιλοι. Τύποι και λειτουργία στροβίλων και συμπιεστών.
2. Παράμετροι λειτουργίας και σχεδιασμού. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας.
3. Διαφορές ακτινικών και αξονικών στροβίλων και συμπιεστών.
4. Ατμοστρόβιλοι. Ανάλυση κύκλων παραγωγής ισχύος με ατμό.
5. Λειτουργία βαθμίδας, τύποι βαθμίδων και διαβάθμιση. Βαθμός απόδοσης.
6. Αεριοστρόβιλοι και στροβιλοκινητήρες. Ανάλυση κύκλων παραγωγής ισχύος.
7. Υπολογισμός επιδόσεων. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία τμημάτων του στροβιλοκινητήρα.
8. Καύση στις ΜΕΚ (σε κινητήρα βενζίνης, σε κινητήρα diesel, σε αεριοστρόβιλο). Ανάλυση δυναμοδεικτικού διαγράμματος.
9. Καθυστέρηση έναυσης. Προσδιορισμός γραμμής καύσης.
10. Μετάδοση θερμότητας/ψύξη εμβολοφόρων ΜΕΚ. Υπολογισμοί θερμικής καταπόνησης εμβόλου, κυλινδροκεφαλής, κορμού και βαλβίδων.
11. Ροή γόμωσης μέσα στον κύλινδρο μιας εμβολοφόρας ΜΕΚ.
12. Διεργασίες εναλλαγής αερίων σε εμβολοφόρες ΜΕΚ. Ροή μέσα από τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
13. Υπερπλήρωση MEK. Κύριοι τύποι υπερπλήρωσης, ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης, χάρτες λειτουργίας συμπιεστή- στροβίλου-κινητήρα.

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή στα Ευφυή συστήματα.
2. Ασαφής Λογική- Ασαφή Σύνολα.
3. Συναρτήσεις Συμμετοχής, Μαθηματική απεικόνιση.
4. Πράξεις μεταξύ Ασαφών Συνόλων (εφαρμογή τελεστών).
5. Σχέσεις μεταξύ Ασαφών Συνόλων, Ασαφής Συνεπαγωγή.
6. Εξαγωγή κανόνων (ομαδοποίηση, αλγόριθμος κ-μέσων).
7. Ασαφής Συμπερασμός (modus ponens, Συνθετικός Κανόνας Συμπερασμού).
8. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα.
9. Perceptron, Θεώρημα σύγκλισης.
10. Γραμμικά Νευρωνικά Δίκτυα.
11. Δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης.
12. Αλγόριθμος μάθησης οπισθόδρομης διάδοσης (backpropagation).
13. Βαθιά μάθηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγικά Στοιχεία: Σύντομη ιστορική αναδρομή στην ηλεκτροκίνηση, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Παράγοντες που οδηγούν στη μελέτη και εισαγωγή τους στην αγορά.
2. Ηλεκτρικά οχήματα (ΗΟ): Αρχιτεκτονικές δομές ΗΟ. Δομικά στοιχεία ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος.
3. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Είδη πηγών ενέργειας και εφαρμογές τους. Υβριδοποίηση πηγών.
4. Μπαταρίες YT: Τύποι μπαταριών. Χαρακτηριστικά μεγέθη σχετικά με την ηλεκτροκίνηση (Διάρκεια ζωής, τάση λειτουργίας, χωρητικότητα, κατάσταση φόρτισης/εκφόρτισης, ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης). Μοντέλο ρεαλιστικής μπαταρίας. Εφαρμογές. Πρακτικά ζητήματα (φόρτιση, αλλαγή μπαταρίας, συντήρηση).
5. Υπερπυκνωτές: Λειτουργία. Τύποι υπερπυκνωτών. Χαρακτηριστικά μεγέθη σχετικά με την ηλεκτροκίνηση (Διάρκεια ζωής, τάση λειτουργίας, χωρητικότητα, κατάσταση φόρτισης/εκφόρτισης, ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης). Εφαρμογές. Πρακτικά ζητήματα.
6. Άλλες πηγές ενέργειας: κυψέλες καυσίμου (fuel cells), ηλιακά πάνελς (solar cells), σφόνδυλοι υπερυψηλής ταχύτητας.
7. Σύστημα φόρτισης: είδη συστημάτων φόρτισης. On και off board φορτιστές. Επίπεδα φόρτισης. Ταχυφορτιστές. Αγώγιμη, επαγωγική και ασύρματη φόρτιση. Κόστος. Τεχνολογία V2G.
8. Σύστημα προώθησης. Ισχύς προώθησης και χαρακτηριστικά μετάδοσης κίνησης, Ηλεκτρικοί κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, οδηγοί κινητήρων, κινητήρες in-wheel
9. Αναγεννητική πέδηση. Αρχές αναγεννητικής πέδησης. Δυναμική πέδηση ηλεκτροκινητήρων, Ενέργεια πέδησης σε κύκλο πόλης. Στρατηγικές εφαρμογής.
10. Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα: είδη υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (micro, mild, full, plug-in), συνδυασμοί διαδρομών ισχύος (σειράς, παράλληλα, σειράς-παράλληλα) τύποι λειτουργίας. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης για υβριδικά οχήματα. Μορφές σύμπλεξης: σχετική τεχνολογία. Παράδειγμα εφαρμογής: Toyota Prius.
11. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε οχήματα με περισσότερες από μία πηγές ενέργειας. Βασικοί τύποι λειτουργίας. Σχετικοί αλγόριθμοι. Διαχείριση ροής ενέργειας και κατανομή σε περισσότερες από μία πηγές.
12. Προσομοίωση λειτουργίας ηλεκτρικών οχημάτων. Εισαγωγή σε λογισμικό προσομοίωσης λειτουργίας ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Απλές εφαρμογές.
13. Εργαστηριακές μετρήσεις. Εργαστηριακές μετρήσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, υλοποίηση απλής ηλεκτρικής διαδρομής ισχύος.

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
Εισαγωγή στις διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης, ανάλυσης κι επίλυσης προβλημάτων αβεβαιότητας σε συστήματα παραγωγής. (απαιτούμενη υποδομή: Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Θεωρία Μετασχηματισμών και Συστημάτων )
Ενότητες:
1.Εισαγωγικές έννοιες και σύντομη ανασκόπηση βασικών στοιχείων θεωρίας πιθανοτήτων και κατανομών.
2.Βασικές έννοιες Τυχαίων Διαδικασιών. Διαδικασίες διακριτού/συνεχούς χρόνου/χώρου κατάστασης .
3.Αφίξεις σε διακριτό χρόνο: Διαδικασία Bernoulli .
4.Αφίξεις σε συνεχή χρόνο: Διαδικασία Poisson .
5.Αλυσίδες Markov: Ορισμός μοντέλων Markov. Πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov.
6.Αλυσίδες Markov: Κατηγοριοποίηση καταστάσεων. Περιοδικότητα. Εξισώσεις ισορροπίας.
7.Στοχαστικά σήματα: ορισμός, συμβολισμός, ταξινόμηση.
8.Αναμενόμενες τιμές: Μέση τιμή, αυτοσυσχέτιση. Στασιμότητα. Εργοδικότητα.
9.Ιδιότητες αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης
10.Φασματική πυκνότητα ισχύος.
11.Απόκριση γραμμικού συστήματος σε στοχαστική είσοδο.
12.Gaussian διαδικασία. Λευκός θόρυβος.
13.Εφαρμογές και παραδείγματα.

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Εισαγωγή και βασικές αρχές μικροελεγκτών
2. Θύρες Ι/Ο
3. Διακοπές
4. Χρονιστές των 8 bits
5. Χρονιστές των 16 bits
6. Μετρήσεις με τους χρονιστές
7. Διασύνδεση πληκτρολογίου
8. Διασύνδεση οθόνης
9. Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM
10. DAC και ADC
11. Ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία
12. Ελεγκτής PID
13. Εφαρμογές των μικροελεγκτών στη βιομηχανική παραγωγή

ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Θ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Επιλογής - Ώρες Διδασκαλίας: 3 - ΕCTS: 4
Περίγραμμα
1. Ο ηλεκτρονόμος. Βοηθητικά ρελέ και ρελέ ισχύος. Διάταξη ενός πίνακα αυτοματισμού. Κλασικά υλικά αυτοματισμού: θερμικό ρελέ, θερμομαγνητικός διακόπτης, ασφάλειες, ασφαλειοαποζεύκτες, κλέμες, αγωγοί, ακροδέκτες, κλπ.
2. Άμεση εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα.
3. Αλλαγή φοράς περιστροφής ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.
4. Το χρονικό ρελέ. Αυτόματος διακόπτης εκκίνησης κινητήρα σε αστέρα-τρίγωνο.
5. Διαδοχική εκκίνηση και στάση δύο ηλεκτροκινητήρων.
6. Τρεις μεταφορικές ταινίες μιας κατεύθυνσης.
7. Τερματικοί διακόπτες. Αισθητήρια εγγύτητας. Οπτικοί αισθητήρες. Τεχνολογίες PNP και NPN.
8. Συρόμενη αυλόπορτα.
9. Βαρέλα βυρσοδεψείου.
10. Μίξη χρωμάτων.
11. Φόρτωση οχήματος.
12. Το ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας). Τρεις κινητήρες σε διαδοχική λειτουργία.
13. Παρουσίαση διαφανειών με πρότυπους ολοκληρωμένους βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Παραδείγματα από τη βιομηχανία.