Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ο/Η απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης : σχεδιάζει, υλοποιεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται Συστήματα που αποτελούνται από: ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές, οικονομικούς πόρους, πληροφορική και ενέργεια, για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων πόρων).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Τμήματος εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εδώ

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024 του ΔΙΠΑΕ υπάρχει στο [pdf]

Ώρες Γραφείου Μελών ΔΕΠ, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ [pdf]

Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης», https://automation.dipae.edu.gr/
2. «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», http://steam.dipae.edu.gr
3. «masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies (TERRATECH)», (ERASMUS PLUS KA2), https://www.terratechmsc.eu/
4. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion» Σημείωση:Σε στάδιο επανίδρυσης μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής. http://www.smart-sea.eu

Erasmus+ Course Syllabus offered by the Industrial Engineering and Management Department.


Ανακοινώσεις:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 !


Ενημέρωση Φοιτητών για το Πρόγραμμα Erasmus+

Σερασίδου Βέρρα, Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 11:32

Λεπτομέρειες εδώ


Αίτημα προώθησης 2ήμερου σεμιναρίου Soft Skills Academy Thessaloniki 2024-EESTEC LC Thessaloniki

Σερασίδου Βέρρα, Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 11:26

Λεπτομέρειες εδώ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP UNIVERSITY ALLIANCE

Σερασίδου Βέρρα, Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 13:58

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έγινε μέλος του προγράμματος «SAP University Alliances» μετά από αίτημα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Το Πρόγραμμα αυτό δίνει στα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς το SAP, το πιο διαδεδομένο διεθνώς Σύστημα Επιχειρησιακών Πόρων (Σύστημα ERP). Το SAP χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο για την υποστήριξη του συνόλου των επιχειρησιακών τους διαδικασιών (τη διαχείριση παραγωγής, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και πολλές άλλες) και η γνώση του αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές SAP σε εργαστηριακό περιβάλλον μέσω του μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου “Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)”.