Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Πληροφοριακών Συστημάτων

Πληροφορίες για τους Τομείς


Το τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς, κατόπιν εισήγησης από την Συνέλευση του Τμήματος και απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1268/01.04.2021, τεύχος Β, σελίδα 15379).

Στον τομέα έχει ιδρυθεί το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο του Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (i- INFOS)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Μανωλάκης


Μέλη ΔΕΠ

  • Δημήτριος Μανωλάκης
  • Παναγιώτη Τζιώνας
  • Χρήστος Μπιάλας
  • Φωτεινή Παπαδοπούλου
  • Δημήτριος Μπεχτσής
  • Ειρήνη Αϊβαζίδου

  • Μέλη ΕΔΙΠ

    • Χρήστος Άνδρας