Τομέας Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας

Πληροφορίες για τους Τομείς


Το τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς, κατόπιν εισήγησης από την Συνέλευση του Τμήματος και απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1268/01.04.2021, τεύχος Β, σελίδα 15379).

Στον τομέα έχει ιδρυθεί το Θεσμοθετημένο εργαστήριο Συστημάτων Ενέργειας

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Τζιουρτζιούμης
Μέλη ΔΕΠ

  • Δημήτριος Τζιουρτζιούμης
  • Θεόδωρος Κοσμάνης
  • Απόστολος Κορλός
  • Ιωάννης Μπάζιος
  • Στέλιος Ξανθός
  • Παύλος Αϊσόπουλος
  • Νικόλαος Ταπόγλου
  • Κωνσταντίνος Τσογγάς
  • Φώτης Στεργιόπουλος
  • Δημήτριος Τριανταφυλλίδης