Τομέας Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και Συστημάτων

Πληροφορίες για τους Τομείς


Το τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς, κατόπιν εισήγησης από την Συνέλευση του Τμήματος και απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1268/01.04.2021, τεύχος Β, σελίδα 15379).

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Υφούλης

Μέλη ΔΕΠ

  • Γωγούσης Αριστείδης
  • Ηλιούδης Βασίλειος
  • Κιζήρογλου Μιχαήλ
  • Παπαδοπούλου Σημίρα
  • Τσαγκάρης Απόστολος
  • Τσιριγώτης Γεώργιος
  • Υφούλης Χρήστος